Kriterier for klassifikation

Indesluttet anvendelse dvs. produktion af genetisk modificerede organismer (GMO’er) opdeles i 4 klasser på baggrund af de risici, der måtte være forbundet med aktiviteten.

I Danmark findes i dag kun produktioner af GMO’er i klasse 1. 

Kriterier for klassifikation af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer 

Klasse 1:

Produktion, som ikke indebærer nogen risiko eller kun en ubetydelig risiko, dvs. produktion, hvor niveau 1-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljø.

Klasse 2:

Produktion, som indebærer lav risiko, dvs. produktion, hvor niveau 2-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

Klasse 3:

Produktion, som indebærer moderat risiko, dvs. produktion, hvor niveau 3-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

Klasse 4: 

Produktion, som indebærer høj risiko, dvs. produktion, hvor niveau 4-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljøet. 

Risikogrupperne er nærmere beskrevet i bilag 2 i Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer.

For mere information om hvilke regler Miljøstyrelsen regulerer i forbindelse med indesluttet anvendelse af GMO se Regulering.