Om Affaldsregisteret

Når din virksomhed er godkendt som indsamlingsvirksomhed, kan den blive registreret i Affaldsregistret. Affaldsregistret er reguleret ved bekendtgørelse nr. 2098 af 14. december 2020 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed (herefter affaldsregisterbekendtgørelsen). 

Affaldsregistret er offentligt tilgængeligt. Det indeholder blandt andet oplysninger om alle indsamlingsvirksomheder i Danmark.

Ud over indsamlingsvirksomheder er der også en række andre typer af anlæg og virksomheder, som er involveret i affaldshåndteringen i Danmark, der skal være registreret i Affaldsregistret. Disse findes i bekendtgørelsens § 4.

De andre anlæg og virksomheder, der skal registreres er:

  • Genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug,
  • Affaldstransportører,
  • Mæglere og forhandlere, og
  • Kommunale behandlingsanlæg, der er godkendt til at behandle sorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.

Ikke kun danske, men også udenlandske transportører og mæglere/forhandlere, skal være registreret i Affaldsregistret for at kunne virke på det danske marked.

Affaldsregistret er et opslagsværk for både affaldsproducenter og for Jer, når I skal finde virksomheder og anlæg, der kan håndtere affald.

I skal være opmærksomme på, at mæglere og forhandlere ikke kan overtage ansvaret for behandlingen af affaldet.

Det er ikke alle virksomheder og anlæg, der fremgår af Affaldsregistret. Der er for eksempel genanvendelsesanlæg, der kan vælge ikke at blive registreret, fordi:

  1. Virksomheden kun hjemtager og genanvender affald fra egne produkter i den videre produktion, eller
  2. Virksomheden ikke aftager affald fra en bredere kreds, men alene erhverver specifikke affaldstyper til genanvendelse i virksomhedens produktion.

Du kan læse mere om, hvem I kan overdrage erhvervsaffaldet til i afsnittet om overdragelse af ansvar.