Om Affaldsregisteret

Når din virksomhed er godkendt som indsamlingsvirksomhed, bliver den registreret i Affaldsregistret.

Affaldsregistret er offentligt tilgængeligt, og indeholder blandt andet oplysninger om alle indsamlingsvirksomheder i Danmark.

Ud over indsamlingsvirksomheder er der også en række andre typer af anlæg og virksomheder, som er involveret i affaldshåndteringen i Danmark, der skal være registreret i Affaldsregistret.

De andre anlæg og virksomheder, der skal registreres er:

  • Genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug,
  • Affaldstransportører,
  • Mæglere og forhandlere, og
  • Kommunale behandlingsanlæg, der må modtage kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.

Ikke kun danske men også udenlandske transportører og mæglere skal være registreret i Affaldsregisteret, for at kunne virke på det danske marked.

Affaldsregistret er et opslagsværk for både affaldsproducenter og for jer, når I skal finde virksomheder og anlæg, der kan håndtere affald.

Hvis I skal bruge en transportør eller mægler, kan I søge efter oplysningerne i Affaldsregistret.

I kan også gennem Affaldsregistret finde en indsamlingsvirksomhed, et genanvendelsesanlæg, et anlæg, der forbereder affald til genbrug eller et kommunalt behandlingsanlæg, som I lovligt kan videreoverdrage erhvervsaffald til.

I skal være opmærksomme på, at I ikke kan overdrage genanvendeligt erhvervsaffald til en virksomhed, der kun er registreret som forhandler.

Ikke alle virksomheder og anlæg, som I kan overdrage genanvendeligt erhvervsaffald til, fremgår af Affaldsregistret. Der er for eksempel genanvendelsesanlæg, der kan vælge ikke at blive registreret, fordi virksomheden kun tager egne produkter tilbage og bruger dem igen i ny produktion, eller fordi anlægget ikke aftager affald fra en bredere kreds.

Du kan læse mere om, hvem I kan overdrage genanvendeligt affald til i afsnittet om overdragelse af ansvar.