Om Affaldsregisteret

Affaldsregistret er en oversigt over virksomheder, der behandler og indsamler genanvendeligt erhversaffald samt transportører, forhandlere og mæglere af affald. Registret er offentligt tilgængeligt og indeholder blandt andet oplysninger om alle indsamlingsvirksomheder i Danmark. 

Ud over indsamlingsvirksomheder er der også en række andre typer af anlæg og virksomheder, som er involveret i affaldshåndteringen i Danmark, der skal være registreret i Affaldsregistret. 

De andre anlæg og virksomheder, der skal registreres er:

  • Genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug,
  • Affaldstransportører,
  • Mæglere og forhandlere, og
  • Kommunale behandlingsanlæg, der er godkendt til at behandle sorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.

Ikke kun danske, men også udenlandske transportører og mæglere/forhandlere, skal være registreret i Affaldsregistret for at kunne virke på det danske marked.

Affaldsregistret er et opslagsværk for både affaldsproducenter og for Jer, når I skal finde virksomheder og anlæg, der kan håndtere affald.

I skal være opmærksomme på, at mæglere og forhandlere ikke kan overtage ansvaret for behandlingen af affaldet.

Det er ikke alle virksomheder og anlæg, der fremgår af Affaldsregistret. Der er for eksempel genanvendelsesanlæg, der kan vælge ikke at blive registreret, fordi:

  1. Virksomheden kun hjemtager og genanvender affald fra egne produkter i den videre produktion, eller
  2. Virksomheden ikke aftager affald fra en bredere kreds, men alene erhverver specifikke affaldstyper til genanvendelse i virksomhedens produktion.

Du kan læse mere om, hvem I kan overdrage erhvervsaffaldet til i afsnittet om overdragelse af ansvar.