Modtagerland

Reglerne for eksport af affald er forskellige alt efter af hvilket land, I ønsker at eksportere til.

Når I ønsker at eksportere affald til nyttiggørelse, afhænger reglerne for det første af om det land, I eksportere til, er enten:

  • et EU- eller OECD-land eller
  • et andet land = "ikke OECD-land" (f.eks. Kina og Indien)

Mere om OECD-lande

Oversigt over OECD-lande

OBS!
I forhold til reglerne om eksport af affald er Chile ikke et OECD-land, selvom landet er medlem af OECD.