Behandling

Ud over spørgsmålet om, hvilket land I vil eksportere affald til og spørgsmålet, om affaldet står på en af listerne til Transportforordningen, så har den behandling som affaldet eksporteres til også betydning for, hvilken procedure I skal følge.

Affaldet kan enten eksporteres til "nyttiggørelse" eller "bortskaffelse". Affald til bortskaffelse skal altid have forudgående godkendelse, uanset hvad der fremgår af ovenstående kapitler.

Du kan læse mere om forskellen på nyttiggørelse og bortskaffelse ved at kigge i, hvad Miljøstyrelsen har skrevet om affaldshierarkiet.

Affald/land

EU eller EØS

OECD

Uden for OECD

Bilag III

Bilag VII

Bilag VII

Se grøn forordning

Bilag IV

Anmeld

Anmeld

Forbud

Ikke på bilag ('ulistet')

Anmeld

Anmeld

Anmeld

Blanding af flere punkter, på bilag IIIA

Bilag VII

Bilag VII

Se grøn forordning

Blanding af flere punkter, ikke på bilag IIIA.

Anmeld

Anmeld

Anmeld

Bilag IIIB

Bilag VII

Anmeld

Anmeld

Farlige egenskaber (uanset bilag)

Anmeld

Anmeld

Forbud