Behandling

Ud over spøgsmålet om, hvilket land I vil eksportere affald til og spørgsmålet, om affaldet står på en af listerne til Transportforordningen, så har den behandling, som affaldet eksporteres til, også betydning for, hvilken procedure I skal følge.

Affaldet kan enten eksporteres til – nyttiggørelse eller  bortskaffelse .

Her beskrives kun reglerne for eksport til nyttiggørelse.

Hvis I vil eksportere affald til bortskaffelse, kan du læse om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan læse mere om forskellen på nyttiggørelse og bortskaffelse i afsnittet: " Centrale ord og begreber ".