Eksport af affald

Det er ikke kun muligt at få affald behandlet i Danmark. Man kan også eksportere affald til behandling i andre lande.

Hvis du vil eksportere affald til behandling i udlandet, skal du undersøge, om det er tilladt at eksportere affaldet til det land, du ønsker, og hvis eksport er muligt, hvordan den kan foretages.

Du skal altid sikre dig, at affaldet vil blive håndteret miljømæssigt forsvarligt.

De vigtigste regler for import og eksport af affald er fælles for alle EU-lande og findes i Forordningen om overførsel af affald , i daglig tale ”Transportforordningen” – reglerne  gælder derfor ikke kun for Danmark eller danske virksomheder.

Ud over Transportforordningen finder I også regler om import/eksport af affald i "Den grønne forordning", som også gælder for alle EU-lande, og nogle supplerende danske regler i en bekendtgørelse. 

Der gælder forskellige regler for eksport af affald alt efter hvilket land affaldet eksporteres til, hvad det er for noget affald, der eksporteres, og hvilken behandling affaldet eksporteres til.

Det kan vises på denne formel: 

  • Modtagerland + liste + behandling = procedure

Du skal  enten følge:

  • en anmeldelsesprocedure eller
  • en bilag-VII procedure.

I nogle tilfælde kan eksporten også være forbudt.

I de næste afsnit vil du få en gennemgang af, hvad der forstås ved modtagerland, liste og behandling og efterfølgende gives der en beskrivelse af procedurerne for eksport af affald.

Det er kun reglerne for eksport af affald til nyttiggørelse, der bliver beskrevet her. Hvis I vil eksportere affald til bortskaffelse eller importere affald, kan I læse om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis I som indsamlingsvirksomhed ønsker at eksportere affald, er det jer, der har ansvaret for at overholde de regler, der gælder for eksporten.

I kan give en mægler eller forhandler fuldmagt til at eksportere affaldet, men I kan stadigvæk have et ansvar for det eksporterede affald.

I kan ikke overdrage affaldet til en udenlandsk virksomhed og lade denne virksomhed stå for eksporten. Det skal altid være en virksomhed med dansk CVR nummer, der står for eksporten. Det er jer, som skal foretage eksporten. Det skyldes, at affaldet skal tages tilbage til Danmark, hvis eksporten ikke kan gennemføres eller viser sig at være ulovlig.

Hvis I eksporterer affald skal I indberette oplysninger om eksporterne til Affaldsdatasystemet mindst én gang årligt. Se mere i afsnittet: Indberetning.

Transportforordningen

Forordningen om overførsel af affald nr. 1013/2006

Den grønne forordning

Link til Den grønne Forordning