Eksport af affald

Hvis du vil eksportere affald til behandling i udlandet skal du undersøge, om det er tilladt at eksportere affaldet til det land du ønsker og hvis eksport er muligt, hvordan den kan foretages.

Du skal altid sikre dig, at affaldet vil blive håndteret miljømæssigt forsvarligt.

De vigtigste regler for import og eksport af affald er fælles for alle EU-lande og findes i Forordningen om overførsel af affald. Den bliver i daglig tale kaldt for "Transportforordningen". Idet det er en forordning, vil reglerne derfor ikke kun gælde for Danmark eller danske virksomheder men for alle lande i EU og EØS.

Ud over Transportforordningen finder I også regler om import/eksport af affald i "den grønne forordning" som også gælder for alle EU-lande og derudover supplerende danske regler i en bekendtgørelse.

Der gælder forskellige regler for eksport af affald alt efter hvilket land affaldet eksporteres til, hvad det er for noget affald der eksporteres og hvilken behandling affaldet eksporteres til.

I skal derfor primært være opmærksom på følgende:

  1. Hvilket modtagerland er der tale om?
  2. Hvilken liste er affaldet omfattet af?
  3. Hvilken behandling udsættes det for?

Du skal enten følge:

  • En anmeldelsesprocedure, eller
  • En bilag-VII procedure.

I nogle tilfælde kan eksporten også være forbudt.

På de næste sider vil du få en gennemgang af, hvad der forstås ved modtagerland, liste og behandling og efterfølgende gives der en beskrivelse af procedurerne for eksport af affald.

Det er kun reglerne for eksport af affald, og kun til nyttiggørelse (dvs. inklusiv forbrænding) der bliver beskrevet her.

Hvis I vil eksportere affald til bortskaffelse eller vil importere affald, kan I læse om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis I som indsamlingsvirksomhed ønsker at eksportere affald er det Jer, der har ansvaret for at overholde de regler, der gælder for eksporten.

I kan give en mægler eller forhandler fuldmagt til at eksportere affaldet, men I vil stadigvæk have et ansvar for det eksporterede affald.

Hvis I eksporterer affald, skal I også indberette oplysninger om eksporterne til Affaldsdatasystemet mindst én gang årligt.