Indberetning

Som indsamlingsvirksomhed har man pligt til at indberette oplysninger om alt indsamlet affald, som virksomheden har overtaget ansvaret for fra affaldsproducenten.

Som modtageanlæg har man pligt til at indberette al modtaget affald, både når affaldet afleveres af en indsamlingsvirksomhed eller af en anden type virksomhed.

Man må ikke indberette oplysninger til Affaldsdatasystemet som transportør.

Transportøren skal aflevere oplysninger til modtageanlægget om affaldsproducenten og det er så modtageanlægget, der indberetter.

Følgende oplysninger skal indberettes til Affaldsdatasystemet:

  • Type af affald (se de forskellige koder)
  • Mængde af affald (hvor meget affald af den pågældende type angivet i tons)
  • Kilde (hvor kommer affaldet fra angivet ved P-nr.)
  • Modtageanlæg for affaldet (angivet ved P-nr.)
  • Behandlingsform
  • Angivelse om behandlingen er en slutbehandling

Ved angivelse af type af affald skal både Europæiske affaldskoder (EAK) og de danske E (Erhverv) og H (husholdning) koder indberettes.

Indberetningen skal foretages for hver type affald og for hver affaldsproducent og kan enten foretages manuelt eller automatisk. Læs mere om indberetningen.

Indberetningen sker via virk.dk, hvor man skal benytte Nem ID for erhverv.

Eksporteret og importeret affald

Oplysninger om eksporteret og importeret affald skal ske særskilt. Affaldet skal være yderligere beskrevet med Baselkoder eller OECD-koder.

Hvis I eksporterer jeres eget affald eller importerer affald, eller får en mægler/ forhandler til at gøre det, skal I huske selv at indberette eksporten/importen til ADS-systemet. Hvis I i stedet får en indsamlingsvirksomhed til at forestå eksporten eller importen for Jer, overtager indsamlingsvirksomheden samtidig også indberetningsforpligtelsen.

Indberetning

Gå til indberetningen

Nem ID for erhverv

Hvis din virksomhed ikke har en Nem ID medarbejdersignatur, kan du bestille på Nem IDs hjemmeside