Deponeringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen om deponeringsanlæg omfatter bl.a. en beslutning om nye kriterier og procedurer for modtagelse af affald på anlæggene.

Bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg findes på  Retsinformation  .

Bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011  om deponeringsanlæg er ophævet med undtagelse af § 32, stk. 2 og 3, og § 33, stk. 3 og 4.

Deponeringsbekendtgørelsen er en samlet implementering af EU's direktiv om deponering af affald (  1999/31/EF  ), samt rådets beslutning om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg (  2003/33/EF  ).

Høringsnotat og høringssvar

Høringssvar  til bekendtgørelsen, som Miljøstyrelsen modtog i høringen samt  Miljøstyrelsens høringsnotat  med kommentarer til de væsentligste høringskommentarer.

Vejledende udtalelser om deponeringsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen vil løbende udsende  vejledende udtalelser til uddybning af bekendtgørelsen .


Godkendelsesbekendtgørelsen

Det fremgår af deponeringsbekendtgørlsens § 1, at bekendtgørelsens regler supplerer reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og bekendtgørelse om affald.

Link til godkendelsesbekendtgørelsen

Link til godkendelseordningen for listevirksomheder

Link til Miljøstyrelsen Virksomheder, opgaver og ansvarsområder