Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Telefon: 7254 4000
E-mail:

EAN:  5798000863002
CVR:  25798376 

Åbningstider: 9.00 - 16.00

Miljøstyrelsens Informationscenter

Hos informationscenteret kan du finde svar på spørgsmål om miljø og natur.

Tlf:  72 54 44 66 (mandag til torsdag kl. 9.30-16.00. og fredag kl. 9.30 - 15.00.)
E-mail:

Gå til informationscenteret

Miljøstyrelsens presseafdeling

Vores  pressemedarbejdere  hjælper journalister med research og kontakt til de rette fagpersoner.

Miljøstyrelsens lokale enheder

Find kontaktoplysninger på Miljøstyrelsens lokale enheder

Fortrolig og sikker post

Har du som borger, virksomhed eller myndighed behov for at sende  fortrolig og sikker post til Miljøstyrelsen?

Anonyme henvendelser (whistleblower mv.)

Råd og vejledning ved  anonyme anmeldelser  (pdf)

Særligt for offshoreanlæg:  Vejledning og skema  til anonym indberetning af mulig overtrædelse af miljøregler. 

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53 
2100 København Ø