Digital post og sikker e-mail

80 pct. af al kommunikation mellem myndigheder på den ene side og virksomheder og borgere på den anden side skal foregå digitalt.

Det understøtter Lov om Offentlig Digital Post fra 2012, hvor målet er en mere sikker, lettere og hurtigere kommunikation.

Digital Post til Miljøstyrelsen via Virk.dk

Siden den 1. november 2013 har det været obligatorisk for virksomheder og myndigheder at have en digital postkasse på Virk.dk, til sikker digital kommunikation. Den bruges til at sende, modtage og besvare digital post mellem det offentlige og virksomheder. Læs om digital post på Virk.dk.

  • Miljøstyrelsen benytter bl.a. digital post til at fremsende bebyrdende eller begunstigende post (fx godkendelser, tilladelser, afgørelser, afslag, dispensationer) samt post med underskriftskrav til virksomheder.
  • Miljøstyrelsen modtager Digital Post fra virksomheder.

Digital Post til Miljøstyrelsen via Borger.dk

Siden den 1. november 2014 har det været obligatorisk for borgere at have en digital postkasse, som kan benyttes til sikker digital kommunikation med den offentlige sektor. 

  • Miljøstyrelsen modtager Digital Post fra borgere.
  • Miljøstyrelsen benytter Digital Post til at fremsende bebyrdende eller begunstigende post (fx godkendelser, tilladelser, afgørelser, afslag, dispensationer) samt post med underskriftskrav til borgere.

Undtagelser for at bruge Digital Post

Lov om Offentlig Digital Post anfører følgende to undtagelser for anvendelse af digital post, hvor det følger af anden lovgivning, at en meddelelse skal sendes:

  1. i fysisk form
  2. digitalt på anden måde

Sikker e-mail

Du kan fortsat sende sikker e-mail (dvs. signeret og eller krypteret) med en DanID-signatur til Miljøstyrelsens hovedpostkasse mst@mst.dk. Det giver mulighed for at sende fortrolige og følsomme oplysninger pr. e-mail.

Vil du sende en krypteret e-mail til Miljøstyrelsen kræver det, at du har certifikat til vores hovedpostkasse mst@mst.dk. Et sådan kan hentes hos Nets DanID A/S og skal lægges ind i dit e-mail-program.

At din email er signeret betyder, at Miljøstyrelsen kan være sikker på, at den er fra dig. Sender du en e-mail både signeret og krypteret, giver det både sikkerhed for, at du er afsender og at e-mailen ikke har været læst af uvedkommende.