Whistleblowerordning

Her kan du indsende oplysninger om ulovlige forhold eller andre uregelmæssigheder, hvis du er ansat i eller samarbejdspartner til Miljøstyrelsen.

Velkommen til Miljøstyrelsens interne whistleblowerordning, som kan anvendes af Miljøstyrelsens medarbejdere, tidligere og kommende medarbejdere samt samarbejdspartnere. Her kan indberettes om alvorlige overtrædelser af lovgivningen og andre forhold omfattet af whistleblowerloven, som finder sted i selve Miljøstyrelsen.

Ordningen gælder ikke generelle miljøforhold hos virksomheder eller kommunerne. Sådanne henvendelser skal ikke indberettes her, da det falder uden for Miljøstyrelsens interne whistleblowerordning og du vil ikke være beskyttet efter whistleblowerloven.

Du kan læse om nogle af de eksterne whistleblowerordninger, der kan være relevante for dig her:

Den nationale whistleblowerordning.

Ekstern whistleblowerordning for offshore olie- og gasanlæg.

Inden du indsender oplysninger, er det vigtigt, at du læser Miljøstyrelsens retningslinjer side. Her kan du bl.a. finde oplysninger om, hvad der er omfattet af whistleblowerordningen, hvordan dine oplysninger bliver håndteret, og hvilke rettigheder du har som whistleblower.

Se Retningslinjer for brug af Miljøstyrelsens whistleblowerordning.

Miljøstyrelsens interne whistleblowerordningen er et supplement til mulighederne for at tale med din leder, HR-enhed eller tillidsrepræsentant, hvis du oplever alvorlige forhold på området.

Din indberetning behandles af Miljøstyrelsens whistleblowerenhed, som er forankret i Jura.

Du kan foretage indberetning til Miljøstyrelsens interne whistleblowerordning uden at oplyse din identitet. Det kan du gøre ved at indberette oplysninger via Statens whistleblowersystem uden at angive kontaktoplysninger.

Hvis du ønsker at være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn, adresse, telefonnummer eller andre personhenførbare oplysninger. For at sikre anonymiteten skal du undlade at anvende en arbejdscomputer, iPad eller mobiltelefon, der er på myndighedernes netværk, når du indsender en indberetning.

Whistleblowerenheden kan have behov for at stille spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har indsendt oplysninger uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan whistleblowerenheden kun kommunikere med dig via Statens whistleblowersystem. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål.

Hvis du vælger ikke at være anonym, vil din henvendelse fortsat blive behandlet med yderste diskretion.

Medmindre du foretager anonym indberetning, vil whistleblowerenheden behandle personoplysninger om dig.

Du kan læse mere om whistleblowerenhedens behandling af dine personoplysninger her.

Det kan være nødvendigt for whistleblowerenheden at videregive dele eller hele din indberetning til eksempelvis HR for at Miljøstyrelsen kan handle på de forhold du indberetter om. Det vil som udgangspunkt skulle ske med dit samtykke og du vil fortsat være beskyttet som whistleblower mod eventuelle repressalier.

Du kan finde og bruge Miljøstyrelsens whistleblowerordning ved at trykke her.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Miljøstyrelsen mindst én gang om året skal offentliggøre statistiske oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Du kan se seneste offentliggjorte statistik her.