Whistleblowerordning

Her kan du indsende oplysninger om ulovlige forhold eller andre uregelmæssigheder, hvis du er ansat i eller samarbejdspartner til Miljøstyrelsen.

Inden du indsender oplysninger, er det vigtigt, at du læser Miljøstyrelsens retningslinjer på området. Her kan du bl.a. finde oplysninger om, hvad der er omfattet af whistleblowerordningen, hvordan dine oplysninger bliver håndteret, og hvilke rettigheder du har som whistleblower.

Whistleblowerordningen er et supplement til mulighederne for at tale med din leder, HR-enhed eller tillidsrepræsentant, hvis du oplever strafbare eller andre alvorlige forhold på området.

Se Retningslinjer for brug af Miljøstyrelsens whistleblowerordning.

Du kan foretage indberetning til Miljøstyrelsens whistleblowerordning uden at oplyse din identitet. Det kan du gøre ved at indberette oplysninger til Miljøstyrelsens digitale whistleblowerportal uden at angive kontaktoplysninger.

Hvis du ønsker at være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn, adresse, telefonnummer eller andre personhenførbare oplysninger. For at sikre anonymiteten skal du undlade at anvende en arbejdscomputer, iPad eller mobiltelefon, der er på myndighedernes netværk, når du indsender en indberetning.

Din henvendelse behandles af Miljøstyrelsens whistleblowerenhed. Whistleblowerenheden er forankret i HR i Miljøstyrelsen.

Vi kan have behov for at stille spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har indsendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

Selv om du vælger ikke at være anonym, vil din henvendelse og herunder dine personhenførbare oplysninger blive behandlet med yderste diskretion.

Læs mere i om whistleblowerordningen på siderne:

Retningslinjer for brug af Miljøstyrelsens whistleblowerordning

Behandling af personoplysninger i forbindelse med Miljøstyrelsens whistleblowerordning

Du kan finde og bruge Miljøstyrelsens whistleblowerordning ved at trykke her.

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Miljøstyrelsen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Miljøstyrelsen mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne om Miljøstyrelsens interne whistleblowerordning for perioden 15. december 2021 – 15. december 2022 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Miljøstyrelsen har modtaget 16 indberetninger, hvoraf 1 indberetning er realitetsbehandlet. Temaet for den ene henvendelse, som er blevet realitetsbehandlet, er: ”Tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper”. Henvendelsen har medført en vurdering af, at der ikke er sket tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper.

De øvrige 15 henvendelser, som styrelsen har modtaget igennem whistleblowerordningen, er ikke realitetsbehandlet, idet hverken personkredsen eller oplysningerne er omfattet af whistleblowerordningen. Emnerne for disse 15 henvendelser er derfor ikke angivet.

Tabel 1. Whistleblowerstatistik for Miljøstyrelsens interne whistleblowerordning i perioden 15. december 2021 – 15. december 2022
Antal modtagne indberetningerAntal indberetninger, der er realitetsbehandletAntal afviste indberetningerAntal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
161150

Anonyme henvendelser

Råd og vejledning ved anonyme anmeldelser.

Særligt for offshoreanlæg: Vejledning og skema til anonym indberetning af mulig overtrædelse af miljøregler.