Direktion og kontorchefer

Se oversigten over Miljøstyrelsens direktion og kontorchefer.

Direktion

Miljøstyrelsens direktion har det overordnede ansvar for at udvikle organisationen og fastlægge helhedsorienterede strategier. Direktionen etablerer en fælles kultur og fælles værdier for organisationen.

Direktør Lars Hindkjær

Direktør siden 2009

2006-2009: Direktør for Miljøcenter Roskilde. 2005-2006: Statens repræsentant i delingsforhandlingerne i forbindelse med kommunalreformen. 2004: Departementschef i Miljøministeriet. 1999: Afdelingschef i Departementets Ledelsessekretariatet. 1994: Kontorchef i Miljø- og Energiministeriet. 1989: Ministersekretær. 1979: Fuldmægtig i Miljøministeriet.

E-mail: lhi@mst.dk

Hent billedet af Lars Hindkjær

Vicedirektør Christian Bruhn Rieper

Cand.polit. fra Københavns Universitet 1998. Vicedirektør siden december 2018.

Fra 2015 vicedirektør i Region Hovedstaden. Fra 2013 økonomichef i Miljø- og Fødevareministeriet. Fra 2009 kontorchef i Erhvervsstyrelsen. Fra 2007 kontorchef i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Fra 2004 økonomichef i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Fra 2000 departementschefsekretær i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Fra 1998 fuldmægtig i Økonomiministeriet. 

E-mail: chbri@mst.dk

Hent billedet af Christian Bruhn Rieper

Vicedirektør Isabelle Navarro Vinten

Cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School. Vicedirektør siden marts 2020.

Fra 2018 kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet. Fra 2013 kontorchef i Miljøstyrelsen. Fra 2011 udviklings- og sekretariatschef i Natur-og Miljøklagenævnet. Fra 1997 fuldmægtig, special- og chefkonsulent i Miljøministeriet.

E-mail: isnvi@mst.dk

Hent billede af Isabelle Navarro Vinten

Vicedirektør Katrine Nissen

Cand.jur. fra Københavns Universitet 2000. Vicedirektør siden maj 2023.

Fra 2017 kontorchef i Miljøministeriet (Departementet). Fra 2014 kontorchef i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Fra 2012 kontorchef i Energistyrelsen. Fra 2007 fuldmægtig, special- og chefkonsulent i Søfartsstyrelsen. Fra 2001 fuldmægtig i Udenrigsministeriet. Fra 2000 fuldmægtig i Udlændingeservice.

E-mail: katni@mst.dk

Hent billedet af Katrine Nissen

Vicedirektør Lars Møller Christiansen

Cand.scient.pol fra Københavns Universitet. Vicedirektør siden november 2017.

Fra 2014 kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet. Fra 2012 direktør i Faxe Kommune. Fra 2006 kontorchef i Socialministeriet for koncern økonomi og senere børnekontoret. Fra 2001 fuldmægtig, special- og chefkonsulent i Finansministeriet.

E-mail: lamch@mst.dk

Hent billedet af Lars Møller Christiansen

Kontorchefer

Miljøstyrelsens enheder ledes til daglig af styrelsens kontorchefer.