Bliv klogere på PFAS-forurening

Brandslukningsskum indeholdt tidligere PFOS, men nu er det forbudt. Arkivfoto: Piqsels.com

På denne side kan du finde links til nyheder, publikationer og fakta om PFAS-forurening. PFAS er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer herunder PFOS.

Miljøstyrelsens viden om PFAS-forurening bliver delt med andre myndigheder. Til brug herfor har Miljøstyrelsen taget initiativ til en tværgående koordineringsgruppe bestående af KL, Danske Regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen, Fosvarsministeriets Ejendomsstyrse og Beredskabsstyrelsen.

Det er kommunernes og regionernes ansvar at håndtere de lokaliteter, der er under mistanke for PFAS-forurening. I den forbindelse opsporer man forureningskilden og indhenter viden og vejledning fra andre myndigheder som Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er Miljøstyrelsens ansvar at føre tilsyn med renseanlæggenes udledninger af PFAS, når kommunen har stillet stillet vilkår om dette i udledningstilladelsen. Det sker ved både et generelt administrativt tilsyn og et prioriteret fysisk tilsyn. Som en del af den nationale overvågning (NOVANA) overvåger Miljøstyrelsen PFOS og andre miljøfarlige stoffer i overfladevand og grundvand.

Miljøstyrelsens nyheder om PFAS 

Naturstyrelsens nyhed: Naturstyrelsen bidrager til overblik over PFAS- forurening, 15. november 2022. NB: Indeholder link til kort.

PFAS-undersøgelser ved losseplads på Sjælland, 17. august 2022

Resultater af PFAS-målinger i badevand, 11. august 2022, opdateret 18. august 2022

Miljøstyrelsens aktuelle initiativer vedrørende PFAS, 5. juli 2022

Miljøstyrelsen undersøger for PFAS i havvand – disse lokaliteter undersøges, 27. juni 2022

Miljøstyrelsen undersøger for PFAS i havvand, 16. juni 2022

Opdateret oversigt over brandøvelsespladser, 21. april 2022

PFAS over grænseværdien ved Thyborøn, 30. marts 2022

Tilskud til teknologi til PFAS-forureninger, 16. februar 2022

PFAS er et problem i flere vandløb, 11. februar 2022 

Sundhedsstyrelsens nyhed: Vejledning til læger om rådgivning af borgere der har været udsat for store mængder PFAS, 9. februar 2022

Ny status på sundhedsrisiko fra brandøvelsespladser, 26. januar 2022

PFOS-resultater for fisk og vandløb nær brandøvelsespladser, 26. januar 2022

PFAS fundet i grundvandet, 20. januar 2022

Nye påbud om PFAS-undersøgelser og tilbagemeldinger fra kommuner, 18. november 2021

Nye krav om drikkevand med færre pesticider og PFAS-stoffer, 11. november 2021

Fisk undersøges for PFAS, 20. oktober 2021

Miljøstyrelsen anbefaler loft over PFAS i spildevandsslam, 18. oktober 2021

Ny tjekliste til korrekt håndtering af PFOS-forurening, 22. september 2021

Nyt overblik over mulige PFOS-forureninger, 10. september 2021

Skærpede krav til PFAS-stoffer i jorden, 9. juli 2021

Første skridt mod anvendelsesbegrænsning af PFAS i Europa, 19. juli 2021

Skærpede krav til PFAS-stoffer i drikkevand, 8. juni 2021

PFOS-forurenet spildevand stammer formentlig fra brandskole, 5. februar 2021

Klogere på PFAS-forureningen ved Korsør

I december 2020 målte Slagelse Kommune høje koncentrationer af PFOS på Korsør Renseanlæg. Siden er der kommet meget viden frem om forureningen, der stammer fra den lokale brandøvelsesplads.

Find Slagelse Kommunes rapporter, undersøgelser og de seneste nyheder om PFOS-forureningen fra Slagelse Kommune 

Fakta om PFAS-forurening

PFAS (perfluoralkylforbindelser) er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer herunder PFOS, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at kunne ødelægge immunforsvaret. Det er generelt forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

Hvem gør hvad, når der bliver fundet PFAS-forurening? (Tjeklisten)

Liste med brandøvelsespladser (Opdateret 21 april 2022) NB: Excel-ark med seks faneblade

Gældende grænseværdier for PFAS

Virksomheder med brandøvelsespladser

Læs mere om PFAS

Opfølgende brev om brandøvelsespladser, 13. oktober 2021

Bilag til brev: MST Overblik over brandøvelsespladser samlede

Bilag til brev: MST PFAS screening udvalgte stationer 2021

Bilag til brev: Oversigt over virksomheder med brandøvelsespladser

Bilag til brev: Skabelon Overblik over brandøvelsespladser.xlsx