Miljømærkerne EU-Blomsten og Svanemærket

Er produktet nu så miljøvenligt, som emballagen fortæller? Det kan være svært at afgøre som almindelig forbruger. Derfor har vi to officielle miljømærker: Det europæiske miljømærke, EU-Blomsten og det nordiske miljømærke, Svanemærket, som garanterer forbrugerne, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende.

Dine indkøb og dit forbrug har konsekvenser for miljøet. Alle varer belaster miljøet, når de produceres og anvendes, eller når de ender som affald. Derfor er det en god ide at købe og efterspørge miljømærkede varer.

EU-Blomsten og Svanemærket er de to eneste officielt anerkendte miljømærker i Danmark. Når et produkt er mærket med EU-Blomsten eller Svanemærket er det en garanti for, at det opfylder skrappe miljøkrav, tager hensyn til den menneskelige sundhed og er af god kvalitet.  

Kravene for produkter mærket med EU-Blomsten eller Svanemærket laves ud fra en vurdering af varegruppens miljøbelastning fra vugge-til-grav. Det vil sige, at miljøbelastningen bliver vurderet i hvert led af produktionen fra råstofferne udvindes og til varernes funktion hører op, og de enten kasseres eller genanvendes.

Således sætter miljømærkerne f.eks. flere krav til produkter i et livscyklusperspektiv:

  • Råvarer eller ressourcer, der indgår i produktet og dets produktion;

  • Designet, så produktet er af kvalitet, effektivt og kan adskilles, repareres og/eller genanvendes;

  • Designet og produktionen, så mængden af affald/rester forebygges og minimeres i produktion, brug og efter brug;

  • Vand- og energiforbrug i produktionen og i produktets brugsfase;

  • Indhold af miljø- og/eller sundhedsfarlige kemikalier (der muligvis skal erstattes);

  • Mængden og typen af emballage og affald skal genanvendes og minimeres. Udledning af færre farlige stoffer i miljøet og begrænsning af farlige kemikalier i produkterne betyder også noget for din sundhed;

Kravene til mærkningsordningerne revideres løbende for at sikre, at EU-Blomsten og Svanemærket repræsenterer overlæggeren på området og sætter standarder, der er højere end den almindelige lovgivning.

Miljømærkede produkter på hylderne

EU-Blomsten og Svanemærket findes udbredt på gængse produkter som tøj, vaske- og rengøringsmidler, sæbe, shampoo,  opvaskemidler og maling. I de senere år er interessen for også at mærke elektroniske produkter steget, og flere fjernsyn og batterier kan nu også fås miljømærket.

Men det er ikke kun gængse produkter, der kan miljømærkes. En lang række serviceydelser som hotelovernatning, camping, restauranter, bilvaskehaller, trykning af en tryksag, tøjrens og vask findes også som miljømærkede. Herudover bliver bygninger (huse, lejligheder, institutioner og skoler) i større og større stil Svanemærket.

Når du efterspørger og køber miljømærkede varer og ydelser sender du et klart signal til producenterne om at udvikle produkter, der lever op til mærkernes høje miljøkrav. På den måde kan du skubbe på og være med til at skaffe flere miljøvenlige varer på hylderne.

 

Hvorfor to mærker?

EU-Blomsten og Svanemærket er ikke to konkurrerende mærker, men derimod to sider af samme sag. Den største forskel mellem EU-Blomsten og Svanemærket er, at de udspringer af to forskellige instanser og dækker forskellige markeder.

Mål og miljøkrav er stort set ens. Der er dog en del praktiske hensyn, som gør at de to mærker fortsat lever side om side. For eksempel er der stadig flere produktgrupper, der kan mærkes med Svanemærket end med EU-Blomsten.

Forskellige markeder – forskellige miljømærker

I EU kender forbrugerne ikke det nordiske miljømærke. Derfor har en producent gode grunde til at vælge EU-Blomsten som miljømærke, hvis virksomheden eksporterer til Tyskland, Holland og/eller det øvrige EU. Omvendt vil producenten – der primært har et nordisk marked – typisk bruge Svanemærket, der er mest relevant at anvende, da mærket i Norge, Sverige og Finland er noget bedre kendt end EU-Blomsten. Kendskabet til EU-Blomsten bliver dog mere og mere udbredt i hele Norden.

Hvem står bag Svanemærket og EU-Blomsten?

Miljømærkning Danmark behandler ansøgninger fra danske virksomheder, der ønsker EU-Blomsten eller Svanemærket på deres produkt. Miljømærkning Danmark er også med til at opstille kriterier, som miljømærkede produkter skal leve op til.

Miljømærkenævnet består af repræsentanter fra handels-, industri-, miljø- og forbrugerorganisationer samt Miljøministeriet og andre myndighederne. Nævnet fastlægger det danske mandat, når kriterier for Svanemærket skal forhandles og vedtages.

Miljøministeriet er medlem af den EU-komité, som træffer beslutning om kriterier for EU-Blomsten inden Kommissionens endelige afgørelse.

Miljøministeriet giver desuden tilskud til Miljømærkning Danmarks drift og administration af miljømærkerne, herunder og til at markedsføre miljømærkerne overfor forbrugerne.

Miljømærkerne EU-Blomsten og Svanemærket

EU-Blomsten (EU-Ecolabel) og Svanemærket er gode redskaber i forhold til at minimere produkters miljøbelastning. Miljømærkerne er en garanti for, at produktet lever op til skrappe miljøkrav.
Læs mere på Miljømærkning Danmarks hjemmeside ecolabel.dk