Find faremærkerne og undgå ulykker

Hold altid et vågent øje med faremærkerne på etiketten, når du køber og bruger rengøringsmidler og andre helt almindelige produkter til hjemmet. Mange produkter kan være farlige for både børn og voksne, hvis produkterne bliver brugt og opbevaret forkert.

Undgå ulykker: VEND beholderen og LÆS etiketten

Hvert år sker der ulykker med faremærkede produkter. Produkterne kan indeholde stoffer, som f.eks. kan ætse huden, give alvorlige øjenskader, bryde i brand og eksplodere, være til skade for miljøet og udløse allergiske reaktioner. Læs derfor altid anvisningerne på etiketten. 

I filmen herunder viser Peter Mygind, hvordan du gør det til en vane at tjekke etiketten med en hurtig håndbevægelse.

Mange husholdningsprodukter er faremærkede

Faremærkningen på etiketten fortæller dig, hvordan du skal opbevare produkterne og beskytte dig selv, når du bruger dem – og hvordan du skal skille dig af med rester. Det er ikke kun faremærkerne på de ”skrappe” produkter som rensebenzin, eddikesyre og mineralsk terpentin, som du skal holde øje med. Mærkerne findes også på helt almindelige husholdningsprodukter som f.eks. toiletrens, opvasketabs, vaskepulver, rengøringsmiddel, afløbsrens og spray til imprægnering. Også miljømærkede og astma- og allergimærkede produkter kan i nogle tilfælde være faremærkede.

Sådan ser faremærkerne ud

I EU skal farlige kemikalier og produkter mærkes med faremærker. Tanken er, at de samme faremærker med tiden skal bruges over hele verden. Det gør det nemmere for både virksomheder og forbrugere. Før juni 2017 var faremærkerne en firkant med orange baggrund. Idag har de en rød ramme på højkant med hvid baggrund.

Sådan undgår du uheld med faremærkede produkter

Følg disse enkle råd, så du undgår farlige situationer:

Vend beholderen og læs etiketten på bagsiden
Vend altid produktet og læs, hvad der står på etiketten, når du køber eller bruger et faremærket produkt. Også selvom du kender og har brugt produktet i mange år. Sommetider ændrer producenten sammensætningen af produktet. Det kan betyde, at faremærkningen også ændrer sig.

Hæld aldrig indholdet over i en anden beholder
Hvis du hælder produktet over i en anden beholder – f.eks. i en tom sodavandsflaske – kan der ske ulykker, fordi beholderen ikke længere signalerer fare. Og hvis uheldet er ude, så mangler du og lægen de vigtige informationer, som står på etiketten.

Bland aldrig faremærkede produkter sammen
Lad være med at blande forskellige rengøringsmidler, da der kan afgives giftige dampe. Andre produkter, der fordamper, kan også give problemer, når du indånder dem, f.eks. lim, imprægneringsmiddel og salmiakspiritus.

Opbevar faremærkede produkter utilgængeligt for børn
Børn er nysgerrige af natur og putter alting i munden. Desværre sker det alt for ofte, at børn kommer til at spise og drikke kemikalier, som f.eks. de farverige opvasketabs og lampeolie. Stil derfor altid produkterne steder, hvor børn ikke kan få fat i dem.

Smid ikke resterne ud
Du må normalt ikke hælde rester af miljøfarlige kemikalier direkte i kloakken eller smide dem ud sammen med husholdningsaffaldet. På nogle kemikalier angiver etiketten, at rester skal afleveres på genbrugsstationen. Men selv når det ikke står på etiketten, er det altid en god ide at aflevere kemikalierester der. 

Hvis uheldet er ude

Er uheldet ude, så se på etiketten om der er information om førstehjælp. Hvis ubehaget fortsætter, bør du søge lægehjælp enten ved at kontakte en læge eller Giftlinjen på telefon 8212 1212. Hav produktets emballage eller etiket ved hånden, når du søger hjælp.

På Børneulykkesfondens hjemmeside Sofus Slughals, kan du læse om, hvordan du kan forebygge børneulykker, og hvad du kan gøre i tilfælde af forgiftninger og ætsninger.