Digitaliseringsstrategi

Den digitale udvikling har fart på. Nye teknologiske muligheder ændrer Miljøstyrelsens omverden og udfordrer vores forvaltningsgrundlag. Forventningerne fra borgere, virksomheder, andre myndigheder og interesseorganisationer ændrer sig i takt med den digitale udvikling. Et eksempel er øget nethandel direkte fra produktionsvirksomheder i f.eks. Kina, der kan udfordre den nuværende forbrugerbeskyttelse baseret på importøransvar.

Samtidig skaber ny teknologi også nye muligheder i MST’s opgaveløsning. Vi skal bruge nye teknologier til at varetage styrelsens forskellige forvaltningsopgaver smartere. Digitalisering handler ikke kun om hvilke IT-systemer vi bruger i hverdagen, men også om at bruge nye teknologier og data til at varetage vores forskellige forvaltningsopgaver smartere, bl.a. for, at komme tættere på vores kunder (borgere, kommuner, virksomheder mv.)

Et eksempel er at inddrage og nyttiggøre data fra nye aktører, fx Googles måling af luftforurening i storbyer og borgernes indmeldinger af planter og dyr til Artsportalen.

Visionen er beskrevet i vores fortælling. Vi vil være styrelsen i midten, der bidrager til danskernes livskvalitet og oplevelser i naturen, være porten til viden på natur- og miljøområdet, og nyttiggøre vores viden i samarbejder og nye sammenhænge – også internationalt. Vores myndighedsudøvelse skal være innovativ og datadreven. Og vi skal være blandt de bedste til at udvikle brugbare digitale løsninger til vores kunder – borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder. Vi skal spille en central rolle i ’øko-systemet’ af miljødata. Vi skal sikre at der skabes værdi af disse data og, at vi bruger dem aktivt i vores forvaltning og som grundlag for vores indspil til politikudvikling.

For at realisere vores vision skal vi kende til nye teknologier og kunne vurdere potentialet i forhold til MST's opgaveløsning. Vi skal arbejde strategisk med løbende at prioritere hvilke forvaltningsopgaver vi skal digitalisere for, at skabe størst samfundsnytte. F.eks. ved at skabe bedre og nemmere digitale løsninger for borgere, virksomheder og andre myndigheder, eller ved at udstille og nyttiggøre MST's data på nye måder over for omverdenen. Digitaliseringsstrategien skal rammesætte denne løbende digitale transformation og tager udgangspunkt i 6 indsatsområder.

Hent digitaliseringsstrategien.

Digitaliseringsstrategiens seks indsatsområder.