Natur- og miljøovervågning - bidrager til opfyldelse af verdensmål

Miljøstyrelsens arbejde med natur- og miljøovervågning bidrager til opfyldelse af verdensmål

6 lokale enheder i Miljøstyrelsen arbejder med natur- og miljøovervågning. Enhederne medvirker med forskellige handlinger og tiltag til opfyldelse af FN’s verdensmål, især mål 6 om rent vand og sanitet, mål 14 om livet i havet og mål 15 om livet på land. 3 konkrete overvågningsaktiviteter; hav-og fjordovervågning, grundvand og terrestrisk naturovervågning præsenteres her på siden

De 3 overvågningsaktiviteter bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål