Vandløbsrestaurering - Medfinansiering fra EU´s Hav- og Fiskerifond

Tilskudsordningen har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum god økologisk tilstand.

Den EU-medfinansierede vandløbsordning har eksisteret både under Vandområdeplanernes planperiode 1 og 2. Det er udelukkende kommuner, som kan søge om tilskud.

Læs mere om den aktive tilskudsordning i 2. vandplanperiode her

Læs mere om den historiske tilskudsordning i 1. vandplanperiode her

Ansøgningsrunden er lukket.

Tilmeld dig informationsbrevet

og få information om tilskud til vand- og klimaprojekter sendt til din mail

Vandplaner og vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandplaner. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Læs om vandplanerne for perioden 2015-2021   
Læs om EU’s vandrammedirektiv

undefined