Vandløbsrestaurering - Medfinansieret af den Europæiske Hav, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF)

Tilskudsordningen har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum god økologisk tilstand.

Den EU-medfinansierede vandløbsordning har eksisteret både under Vandområdeplanernes planperiode 1 og 2. Det er udelukkende kommuner, som kan søge om tilskud.

Læs mere om den aktive tilskudsordning i 2. vandplanperiode

Læs mere om den historiske tilskudsordning i 1. vandplanperiode

Ansøgningsrunden er lukket.

Der forventes ikke flere ansøgningsrunder i vandplanperiode 2.

EU-medfinansieret tilskud til vandløbsrestaurering i vandplanperiode 3 vil blive annonceret her på siden.

Tilmeld dig informationsbrevet

og få information om tilskud til vand- og klimaprojekter sendt til din mail

Vandplaner og vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandplaner. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Læs om vandplanerne for perioden 2021-2027.

Læs om EU’s vandrammedirektiv