Indmeld kortlægningsbehov

Et kortlægningsbehov opstår, når indvindingsforholdene til en almen vandforsyning ændres væsentligt samt ved behov for justering af kortlægning som følge af andre forhold, der har betydning for områdeafgrænsninger. 

Kommuner skal jf. Vandforsyningsloven § 11 stk. 3 indmelde et kortlægningsbehov ved direkte kontakt på mail til Obfuscated Email. Indmeldinger sendt på mail skal indholde begrundelse for kortlægningsbehov med specificering af faktuelle oplysninger bl.a. anlægsnavn, anlægsid og boringer.

Derudover foretager Miljøstyrelsen løbende udtræk af ændrede indvindingsforhold fra Jupiter i forhold til, at almene vandforsyninger får ny øget/reduceret indvindingstilladelse, etablerer ny boring, en boring sløjfes eller en almen vandforsyning nedlægges, hvilket registreres som kortlægningsbehov.

På nedenstående kort fremgår status for kortlægningsbehov. Kortlægningsbehov behandles og prioriteres som beskrevet under Sådan kortlægger vi grundvandet i fanen Screening.