Tilskud til skov- og naturprojekter

Der er en række muligheder for at søge tilskud til projekter til gavn for skov og natur.

Billedet fører dig til siden "Tilskudspulje til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet"

Friluftsordningen

Med denne pulje kan du søge tilskud til friluftsfaciliteter i naturområder, der har fået landdistriktsmidler.

Billedet fører dig til siden "Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder"

Sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

Ansøgningsrunden er åben d. 3. juni til d. 5. august 2019

Liggende stamme med dødt ved. Foto af Miljøstyrelsen

Privat urørt skov

Ansøgningsrunden er åben d. 1. maj til d. 1. juli 2019

Billedet fører dig til "Læhegn og småbeplantninger"

Læhegn og småbeplantninger

Ansøgningsrunden er åben d. 3. juni til d. 2. september 2019

Billedet fører dig til siden "Stormfaldsordning"

Stormfald

Med denne ordning kan der søges om tilskud til genplantning af robust skov efter stormfald.

Billedet fører dig til siden "LIFE"

EU-LIFE

EU tilskud til natur- og miljøprojekter.  

Billedet fører dig til siden "TIlskud til EU-INTERREG-projekter"

EU-INTERREG

EU tilskud til interregionale natur- og miljøprojekter

Abonnér på nyheder om skovtilskud

Nyheder om skovtilskud

Her kan du læse nyheder om skovtilskud .

Øvrige tilskudsordninger

Foruden de ovenstående tilskudsordninger finder der bl.a. også tilskudsordninger for vand- og klimaprojekter  samt tilskudsordninger til gavn for vildt, natur og jagtmuligheder .

Ophørte tilskudsordninger

Det er ikke længere muligt at søge om tilskud til nedenstående ordninger. Projekterne kan pt. være under realisering. Du kan læse mere om de gamle ordninger her .

Tilskud til foryngelse | Tilskud til grøn driftsplan | Tilskud til skov med biodiversitetsformål | Praksisnære forsøg | Skovrejsning fra Østerildpuljen | Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt | Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien | Tilskud til driftsplanlægning | Løvstøtteordningen | Skovforbedrende foranstaltninger.