Tilskud til skov- og naturprojekter

Der er en række muligheder for at søge tilskud til projekter til gavn for skov og natur.

To drikkevandspuljer

Ansøgningsrunden er åben 1. september til og med 14. oktober 2022.

Liggende stamme med dødt ved. Foto af Miljøstyrelsen

Privat urørt skov

Tilskudsordningen er åben for ansøgninger til og med den 13. juli 2023

Billedet fører dig til siden Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

Sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

Ansøgningsrunden er lukket. 
Det bliver ikke muligt at søge om tilskud til sammenhængende arealer i 2022.

Billedet fører dig til siden Tilskudspulje til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet

Friluftspuljen

Ansøgningsrunden er lukket.

Billedet fører dig til siden Stormfaldsordning

Stormfald

Med denne ordning kan der søges om tilskud til genplantning af robust skov efter stormfald.

Billedet fører dig til siden LIFE

EU LIFE

EU tilskud til natur- og miljøprojekter.  

Multifunktionel jordfordeling

I 2020-2022 kan kommuner og Naturstyrelsen søge om fri multifunktionel jordfordeling.

Abonnér på nyheder om skovtilskud

Nyheder om skovtilskud

Øvrige tilskudsordninger

Foruden de ovenstående tilskudsordninger finder der bl.a. også tilskudsordninger for vand- og klimaprojekter  samt tilskudsordninger til gavn for vildt, natur og jagtmuligheder .

Ophørte tilskudsordninger

Det er ikke længere muligt at søge om tilskud til nedenstående ordninger. Projekterne kan pt. være under realisering. Du kan læse mere om de gamle ordninger her .

Tilskud til foryngelse | Tilskud til grøn driftsplan | Tilskud til skov med biodiversitetsformål | Praksisnære forsøg | Læhegn og småbeplantning | Skovrejsning fra Østerildpuljen | Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt | Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien | Tilskud til driftsplanlægning | Løvstøtteordningen | Skovforbedrende foranstaltninger.