Tilskud til skov- og naturprojekter

Der er en række muligheder for at søge tilskud til projekter til gavn for skov og natur.

Liggende stamme med dødt ved. Foto af Miljøstyrelsen

Privat urørt skov

Ansøgningsrunden er åben 15. april til og med 15. juni 2021

Billedet fører dig til siden Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

Sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

Ansøgningsrunden er åben 15. april til og med 15. juni 2021

Billedet fører dig til Læhegn og småbeplantninger

Læhegn og småbeplantninger

Der kommer ikke en ny ansøgningsrunde på ordningen. Ordningen er stadig åben for udbetalingsanmodninger.

Billedet fører dig til siden Tilskudspulje til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet

Friluftspuljen

Ansøgningsrunden er lukket.

Billedet fører dig til siden Stormfaldsordning

Stormfald

Med denne ordning kan der søges om tilskud til genplantning af robust skov efter stormfald.

Billedet fører dig til siden LIFE

EU LIFE

EU tilskud til natur- og miljøprojekter.  

Billedet fører dig til siden TIlskud til EU-INTERREG-projekter

EU-INTERREG

EU tilskud til interregionale natur- og miljøprojekter

Multifunktionel jordfordeling

I 2020-2022 kan kommuner og Naturstyrelsen søge om fri multifunktionel jordfordeling.

Abonnér på nyheder om skovtilskud

Nyheder om skovtilskud

Øvrige tilskudsordninger

Foruden de ovenstående tilskudsordninger finder der bl.a. også tilskudsordninger for vand- og klimaprojekter  samt tilskudsordninger til gavn for vildt, natur og jagtmuligheder .

Ophørte tilskudsordninger

Det er ikke længere muligt at søge om tilskud til nedenstående ordninger. Projekterne kan pt. være under realisering. Du kan læse mere om de gamle ordninger her .

Tilskud til foryngelse | Tilskud til grøn driftsplan | Tilskud til skov med biodiversitetsformål | Praksisnære forsøg | Skovrejsning fra Østerildpuljen | Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt | Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien | Tilskud til driftsplanlægning | Løvstøtteordningen | Skovforbedrende foranstaltninger.