Relevante vejledninger, love og bekendtgørelser

Vejledninger mv.:

Love og bekendtgørelser

Information til lodsejere

Anden litteratur og links

  • Fredningsnævnenes hjemmeside, www.fredningsnaevn.dk
  • Danmarks fredede områder (Poul Henrik Harritz, Politikens Håndbøger, 2001).
    I bogen præsenteres 326 fredede områder
  • Danmarks fredede områder - portal hos Danmarks Naturfredningsforening, www.fredninger.dk