Fredninger

Møns klint

Fredning af et stykke natur er en effektiv måde at beskytte dyr, planter, kulturspor og landskab på. Desuden kan en fredning være med til at sikre folk adgang til det fredede område.

Siden Naturfredningsloven trådte i kraft i 1917, har fredninger været et centralt værktøj i naturbeskyttelsen. Fredninger er det ældste og mest vidtgående instrument til beskyttelse af flora og fauna, landskaber, kulturspor, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier, og i dag er cirka fem procent af Danmarks landareal fredet.

Handlingsplan for fredning 2013

Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening har i november 2013 offentliggjort en handlingsplan for fredning.

Læs Handlingsplan for fredning 2013

Fredningens historie

I 1917 blev den første Naturfredningslov vedtaget i Danmark, og loven har siden været et centralt instrument i naturbeskyttelsen i Danmark. I dag findes bestemmelserne om fredning i naturbeskyttelsesloven.

Erstatninger

Naturfredning betyder, at der kan lægges væsentlige begrænsninger på et områdes fremtidige anvendelsesmuligheder. En fredning har en ekspropriationslignende karakter, fordi den indeholder hel eller delvis afståelse af bestemte rettigheder over de omfattede arealer. Der udbetales erstatning til ejeren for det tab, som en ny fredning medfører.