Kæmpepileurt

Vejledning til bekæmpelse af kæmpepileurt

Kæmpepileurt ( Fallopia sachalinensis ) udgør endnu ikke så stort et problem som japanpileurt, og bekæmpelsestiltag har derfor hovedsagligt været koncentreret om japanpileurt.
Ligesom japanpileurt har kæmpepileurt et kraftigt rodnet og vækst, og er derfor svær at bekæmpe. Den er dog nemmere at have med at gøre en japanpileurt da den ikke tåler hyppig slåning.

Bekæmpelsesmetoder

Oprykning
Nyetablerede planter kan rykkes op. Dette er mere effektivt end at slå de nye planter da man ofte kan få rykket noget af rodstænglen med op, hvilket svækker planten mere end en slåning. Det er vigtigt ikke at efterlade oprykkede planter så disse kan etablere sig igen.
Oprykning egner sig kun som bekæmpelsesmetode til nyetablerede planter, ikke til etablerede bestande.

Opgravning
Kæmpepileurt er ligesom japanpileurt svær at bekæmpe ved opgravning, da der kun skal være ca. 1 cm lang stump tilbage af rod- eller stængeldele, for at planten kan skyde igen. Det er derfor meget arbejdskrævende at grave kæmpepileurt op. Ved større bestande vil opgravning kun være muligt med maskiner. Det opgravede materiale skal bortskaffes så der ikke kan ske en genetablering.

Slåning
Som nævnt er kæmpepileurt meget mere følsom overfor slåning end japanpileurt. Dette gør det muligt at bekæmpe planten ved slåning. Planten kan udryddes på få år, hvis den slås med 3-4 ugers mellemrum gennem hele sommeren. Det afslåede materiale bør fjernes så det ikke kan etablere sig igen og danne nye planter.
Større bestandens evne til at brede sig ved hjælp af rodudløbere, kan svækkes ved årlige slåninger af de yderste skud.

Græsning
Hvis der er rigeligt med saftigt græs tilstede vil græssende dyr foretrække dette frem for kæmpepileurt. Dette betyder at planten ikke kan bekæmpes ved græsning alene, da væksten er for kraftig om foråret, hvor dyrene hellere græsser det friske græs. Friske skud af kæmpepileurt ædes dog. Afgræsning af planten kan derfor sikres ved at slå planten i maj og juni. Planten vil efter slåning danne friske skud, der græsses fra juli og resten af sommeren.

Plantning af “skygge”-planter
Da kæmpepileurts evne til at sprede sig vegetativt forringes kraftigt når den skygges, kan man ved at plante skygge-planter omkring en bestand begrænse, eller i nogle tilfælde helt stoppe, dens videre udbredelse. Bland andet skulle Rød-el ( Alnus glutinosa ) være velegnet til dette formål.

Kemisk bekæmpelse
Kæmpepileurt kan bekæmpes kemisk med pesticid. Enten ved at sprøjte straks efter afhugning af skuddene, ved at sprøjte unge skud eller ved at sprøjte pesticid direkte ind i stængelen. Den sidste løsning er dog meget tidskrævende.

Hvis du vil vide mere