Japan-, hybrid- og kæmpe-pileurt

Japan-pileurt

Hvorfor uønsket

Japan-pileurt skygger den naturlige vegetation ihjel og forringer de landskabelige og rekreative værdier, når den omdanner lysåbne arealer til tætte uigennemtrængelige bevoksninger. Japan-pileurt er meget svær at bekæmpe på grund af dens omfattende rodnet og kraftige vækst. Selv efter bekæmpelse kan japan-pileurt spire igen fra små rod- eller stængelfragmenter, hvilket gør kontrol tidskrævende og dyr.

Status for bekæmpelse

Japan-pileurt er en udbredt, invasiv art i Danmark. 

Vejledning til bekæmpelse af de store pileurter

Japan-pileurt ( Reynoutria japonica ) er meget svær at bekæmpe på grund af dens omfattende rodnet og kraftige vækst. Noget af det bedste man kan gøre er at forhindre den i at etablere bestande. Dette kan gøres ved, at nyetablerede planter rykkes op eller rodstikkes. Herefter skal man sikre sig, at rester af rodnettet ikke har overlevet.

Bekæmpelsesmetoder

Kæmpe-pileurt

Hvorfor uønsket

Kæmpepileurt danner flere meter høje, meget tætte bestande, hvor under der er meget mørkt, og næsten ingen andre planter, dyr eller fugle trives. Når pileurterne vokser langs vandløb, kan der desuden komme problemer med erosion om vinteren, når der ikke er nogen planter til at beskytte brinkerne og holde på jorden.

Status for bekæmpelse

Arten er i fremgang og ses flere steder i Danmark. Al bekæmpelse bør starte tidligt om foråret. Den bedste bekæmpelse er konstant nedskæring i et par år eller gentagen slåning. Læs mere om bekæmpelse af kæmpepileurt i Miljøstyrelsens vejledning.

Kæmpe-pileurt er endnu ikke er et lige så stort problem som japansk pileurt, da den formerer sig langsomt og herved spredes dårligt ved egen hjælp. Desværre ses den ofte i bunker af haveaffald, som folk har smidt i vejkanten og herved spredes den hurtigere.

Kæmpe-pileurt kaldes undertiden også kæmpe-boghvede. På latin hersker der også en del uenighed om navngivningen, idet der findes tre forskellige slægtsnavne:  Fallopia ,  Reynoutria  og  Polygonum .

Vejledning til bekæmpelse af kæmpepileurt

Kæmpepileurt ( Fallopia sachalinensis ) udgør endnu ikke så stort et problem som japanpileurt, og bekæmpelsestiltag har derfor hovedsagligt været koncentreret om japanpileurt.
Ligesom japanpileurt har kæmpepileurt et kraftigt rodnet og vækst, og er derfor svær at bekæmpe. Den er dog nemmere at have med at gøre en japanpileurt da den ikke tåler hyppig slåning.

Bekæmpelsesmetoder

Supplerende materiale og links