Birkemus

Sicista betulina

Udbredelse 

Birkemusen er en lille gnaver, der kun lever to steder i Danmark: I det vestlige Limfjordsområde og i den sydlige del af Jylland.

Udseende

Birkemusen kan kendes på dens lange sorte rygstribe, der går fra øjnene og ned til haleroden, og halen, som er længere end kroppen.

Fra snudespids til halerod måler birkemusen 5-8 cm., mens halen kan være op til 11 cm. Den vejer 5-15 g.

Pelsen består af en lys underuld og de yderste dækhår. Dækhårene på oversiden er gulbrune med et sort område nær spidsen. På undersiden er musen lysegrå eller hvid. Hårene på halen er brune på oversiden men gråhvide på undersiden.

Føde 

Insekter, larver, regnorme og edderkopper udgør en stor del af birkemusens føde. Birkemusen æder dog også frø, bær og friske, grønne plantedele.

Levevis

Birkemusen foretrækker at leve i lysåbne, ældre skove med rig bundvegetation, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker.

Birkemusen søger ofte sin føde om natten, og her kommer dens lange hale den til hjælp. Halen fungerer nemlig som støtte og balancehjælp, når den lille mus klatrer rundt i vegetationen.

Fra oktober-maj sover birkemusen vintersøvn i en rede af græs og mos. Under vintersøvnen er dens kropstemperatur lav og åndedrættet falder.

Birkemus parrer sig i maj-juli. Den er drægtig i 4-5 uger, og føder herefter et kuld på 3-7 unger. Ungerne er i stand til at klare sig selv, når de er fem uger gamle.

Naturlige fjender

Birkemusen indgår sandsynligvis i føden hos bl.a. ræv og rovfugle.

Læs mere om birkemusen

Projekt birkemus

Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV

BioGrenzKorr - et internationalt projekt om bl.a. birkemusen

Vidste du...?

Birkemusen hører til familien af hoppemus, og den lille mus er den eneste repræsentant for denne familie af mus i Danmark. 

Plant for birkemusen

Vil man hjælpe birkemusen til at få flere og bedre levesteder, kan man søge om midler gennem Naturstyrelsens tilskudsordning "Plant for vildtet".

Læs mere om Plant for vildtet