Støjhandlingsplaner

Mange kommuner skal ifølge støjbekendtgørelsen kortlægge støjen og efterfølgende udarbejde en støjhandlingsplan. Du finder alle støjhandlingsplaner på denne side. Planerne er udarbejdet som led i et støjdirektiv fra EU.

Vej

Støjhandlingsplaner

Nogle kommuner og andre trafikmyndigheder skal som følge af et støjdirektiv fra EU udarbejde støjhandlingsplaner. Andre kommuner kan frivilligt lave planer. 

Se oversigt over støjhandlingsplaner .

Miljøstyrelsen har udsendt en pjece om støjhandlingsplaner til alle landets kommuner Styr på støjen .

Krav til støjhandlingsplaner

Støjhandlingsplanerne skal bl.a.:

  • give en oversigt over antallet af støjbelastede personer og boliger,
  • indkredse de problemer og situationer, der skal forbedres, og foretage en prioritering af dem,
  • opsummere hvilke foranstaltninger til at bekæmpe støj, der allerede er gennemført,
  • anføre hvilke foranstaltninger, de ansvarlige myndigheder agter at træffe de følgende fem år, herunder foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder
  • give et skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger.

Den fulde liste over, hvad en støjhandlingsplan skal indeholde, fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 4/2006 .

Læs Miljøstyrelsens resumé af de modtagne handlingsplaner fra 2013. Læs også sammenfatning af den første generation af støjhandlingsplaner i Danmark (2008) .

 

Styr på støjen - inspiration til kommuner

Formålet med pjecen er at give kommunerne idéer og værktøjer til at løse opgaven med støjhandlingsplaner.

Mange kommuner skal ifølge støjbekendtgørelsen kortlægge støjen, og de skal efterfølgende udarbejde en handlingsplan for støjen. Men også kommuner, der ikke er pålagt at lave en støjhandlingsplan, kan have fordel af at benytte en handlingsplan til at få overblik over støjforholdene i kommunen og de muligheder, der er for at løse de eventuelle støjproblemer.

Pjecen giver også oplysninger om, hvad stilleområder betyder for kommunen, og hvad det medfører, når kommunen udpeger et eller flere stilleområder.

Download pjecen .

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.