Støjhandlingsplaner

Mange kommuner skal ifølge støjbekendtgørelsen kortlægge støjen og efterfølgende udarbejde en støjhandlingsplan. Du finder alle støjhandlingsplaner på denne side. Planerne er udarbejdet som led i et støjdirektiv fra EU.

Vej

Støjhandlingsplaner

Nogle kommuner og andre trafikmyndigheder skal som følge af et støjdirektiv fra EU udarbejde støjhandlingsplaner. Andre kommuner kan frivilligt lave planer. 

Se oversigt over støjhandlingsplaner .

Miljøstyrelsen har udsendt en pjece om støjhandlingsplaner til alle landets kommuner Styr på støjen .

Krav til støjhandlingsplaner

Støjhandlingsplanerne skal bl.a.:

  • give en oversigt over antallet af støjbelastede personer og boliger,
  • indkredse de problemer og situationer, der skal forbedres, og foretage en prioritering af dem,
  • opsummere hvilke foranstaltninger til at bekæmpe støj, der allerede er gennemført,
  • anføre hvilke foranstaltninger, de ansvarlige myndigheder agter at træffe de følgende fem år, herunder foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder
  • give et skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger.

Den fulde liste over, hvad en støjhandlingsplan skal indeholde, fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 4/2006 .

Læs Miljøstyrelsens resumé af de modtagne handlingsplaner fra 2013. Læs også sammenfatning af den første generation af støjhandlingsplaner i Danmark (2008) .