Om Kemikalieinspektionen

Hvordan arbejder Kemikalieinspektionen?  
Vi fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen og de regler, der er knyttet til denne lovgivning.

Kemikalieinspektionen kan komme på tilsynsbesøg i en butik eller på et lager og tage vareprøver med. Vi har lov til at få adgang i både offentlige og private ejendomme for at kontrollere, at reglerne om kemikalier bliver overholdt.
Hvordan håndhæver Kemikalieinspektionen Kemikalielovgivningen?
Kemikalieinspektionen samarbejder både med nordiske og europæiske myndigheder, blandt andet for at opbygge og vedligeholde et medarbejdernetværk på tilsynsområdet og koordinere kontrolindsatser på nordisk og europæisk plan.
Kemiindsats 2022-2025
Indsats på Kemikalieområdet 2022-2025
Indsats på biocidområdet 2022-2025
Handlingsplan for reduktion af sprøjtemiddelbelastning i Dannmark
Vejledning til landmænd om mulighed for genoptagelse af bødeforlæg og domme i straffesager om besiddelse af ulovlige plantebeskyttelsesmidler.
Målet med Kemikalieinspektionens kontrol er at skabe tryghed i befolkningen med hensyn til miljø og sundhed ved anvendelsen af kemiske produkter i hverdagen.
Kemikalieinspektionen har afrapporteringsforpligtelser på de fleste af sine tilsynsområder
Kemikalieinspektionens behandling af persondataoplysninger.