Ofte stillede spørgsmål - brugere af sprøjtemidler

Det er ikke et krav, at man knytter sin autorisation til et CVR-nr. Men, hvis den virksomhed du er ansat i eller evt. ejer ønsker at lette processen for køb af sprøjtemidler hos forhandleren, er det en stor fordel at sprøjteføreren knytter sin autorisation til virksomhedens CVR-nr. Derved kan forhandleren af pesticider nemt og automatisk kontrollere, at kunden lovligt kan købe sprøjtemidler. Alternativet er, at forhandleren ved hvert køb skal slå dit autorisationsnummer op på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

Du skal knytte din autorisation til den virksomhed du er ansat i, fordi det dermed bliver lettere for virksomheden at købe sprøjtemidler. Når du har foretaget denne tilknytning, kan enhver medarbejder i virksomheden herefter bestille eller afhente sprøjtemidler til virksomheden. 
Ejer du selv fx en landbrugsvirksomhed, kan du knytte din autorisation til din egen virksomheds CVR-nr. Herefter kan du bestille, afhente/få leveret sprøjtemidler.

Det er ikke et krav, at man knytter sin S1- eller S2-autorisation til et CVR-nr. Men det letter din købsproces, når du skal bestille og købe pesticider. Din pesticidleverandør er forpligtet til at kontrollere, om du selv eller en medarbejder i din virksomhed har en relevant autorisation. Det gør de nemmest, ved en gang i døgnet at kontrollere at der til alle deres kunders CVR-numre er tilknyttet mindst en gyldig autorisation. Hvis din leverandør har valgt Miljøstyrelsens foreslåede kontrol metode, og du har tilknyttet din autorisation til din virksomheds CVR-nummer, vil du altid kunne bestille og få leveret pesticider fra din leverandør.

Har du ikke knyttet en autorisation til din virksomheds CVR-nummer, kan du i stedet oplyse dit autorisationsnummer i forbindelse med bestilling og køb af pesticider. Forhandleren vil så for hvert køb skulle slå autorisationsnummeret op og kontrolere, at det tilhører dig som kunde, og at det er gyldigt den dag du bestiller pesticiderne og anføre autorisationsnummeret på fakturaen.

Nej, det er ikke et krav, at der er foretaget en tilknytning til CVR-nummer. Men det har den fordel, at det er nemmere for forhandleren af pesticider at kontrollere, om der må sælges pesticider til din virksomhed. I forbindelse med bestilling eller køb af pesticider, skal man dermed oplyse det relevante autorisationsnummer. Det skal herefter anføres på fakturaen.

For at du kan tilknytte din autorisation til et CVR-nummer, skal den virksomhed, som du ønsker at tilknytte din autorisation til, først og fremmest oprettes i MAB. Virksomheden bliver oprettet i MAB ved at logge på https://mab.mst.dk/virksomhed med NemID for Erhverv. Så snart en virksomhed én gang er oprettet i MAB, skal dette ikke gentages.  

Herefter logger du som autoriseret person (sprøjtefører) på MAB via linket https://mab.mst.dk med dit personlige NemID. Under menupunktet ”Autorisationer” ses den eller de autorisationer du som sprøjtefører har. Her kan du klikke på ”+” ud for den autorisation, som du ønsker at knytte til en virksomhed (fx dit eget CVR-nummer eller arbejdsgivers CVR-nummer). I skærmens højre side er der nederst et felt, "Søg", som anvendes til at fremsøge virksomheden, hvis virksomheden tidligere er blevet oprettet i MAB. Herefter trykkes på "Anmod". 

Når man har trykket på "Anmod" modtager virksomheden med det anførte CVR-nummer en digital post med information om, at der er en autorisation, som de skal godkende/afvise bliver tilknyttet deres virksomhed. Virksomheden godkender/afviser anmodningen om tilknytningen til virksomhedens CVR-nummer ved at logge på https://mab.mst.dk/virksomhed med NemID for Erhverv. Under fanen "Autorisationer" kan virksomheden godkende/afvise afventende tilknytninger. Virksomheden kan også fjerne tilknytninger af fx tidligere medarbejdere.

Når virksomheden har godkendt/afvist en anmodning om, at en autorisation bliver tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, modtager du som sprøjtefører en besked via digital post om dette. Herefter kan virksomheden bestille og købe pesticider uden for hvert køb at skulle  dokumentere autorisationsnummer, såfremt forhandlervirksomheden foretager en automatisk kontrol af sine kunders CVR-numres gyldige autorisationer.

 

Du logger dig på MAB via linket her https://mab.mst.dk/virksomhed ved at benytte virksomhedens NemID.

Under fanen "Autorisationer" vises de autorisationer, som er tilknyttet din virksomhed. Du trykker på den røde skraldespand ud for det relevante autorisationsnummer for at fjerne tilknytningen. 

Hvis nogle af de personer, som er på listen, ikke længere er medarbejdere i din virksomhed eller er tilknyttet ved en fejl, bør du afkoble dem.

Miljøstyrelsen må ikke oprette virksomheder i MAB, som ikke har givet sit samtykke til at være registreret i Miljøstyrelsens IT-system. Det medfører, at vi ikke kan lade en autoriseret sprøjteførere tilknytte sig til en virksomheds CVR-nr. uden, at virksomheden med dette CVR-numre har bekræftet, at sprøjteføreren knytter sig til virksomheden, og at virksomheden dermed figurerer i IT-systemet MAB.

 

Først og fremmest skal din virksomhed være registreret i MAB. Hvis den ikke tidligere er blevet registreret, så skal du følge den proces, der er beskrevet under et af de tidligere spørgsmål.

Herefter skal de enkelte medarbejdere selv logge sig på MAB via linket her: https://mab.mst.dk med dit personlige NemID.

Her skal de autorisere sig og anmode om tilknytning til din virksomheds CVR-nr. Du kan læse mere om den proces under et af de tidligere spørgsmål. 

Har du som ejer af en virksomhed ikke en autorisation og ingen medarbejdere ansat med autorisation, men al sprøjtearbejdet varetages af fx et familiemedlem, en bekendt eller en nabo, da kan denne sprøjteførers autorisationsnummer benyttes i forbindelse med virksomhedens køb af pesticider. Den aktuelle sprøjtefører kan vælge at knytte sin autorisation til virksomhedens CVR-nummer. 

Der er i ovenstående tilfælde tale om et ansættelseslignende forhold mellem virksomheden og sprøjtefører. Der er ikke krav om, at der foreligger dokumentation i form af en ansættelseskontrakt eller lign. for sådanne ansættelseslignende forhold. 

Benyttes derimod en maskinstation, er der tale om en tjenesteydelse og ikke et ansættelseslignende forhold, og medarbejdere i en maskinstation, skal ikke knytte deres autorisation til en virksomhed, som de ikke er ansat i.

 

Nej. Man skal kun knytte sin autorisation til den virksomhed, man er ansat i eller til den virksomhed man selv ejer. 

Man kan også gøre begge dele, hvis det er relevant. 

Man skal altså have et ansættelseslignende forhold med den virksomhed, som man knytter sin autorisation til. Et ansættelsesligende forhold kan fx være mellem en jordbrugsvirksomhed og et familiemedlem som fx en datter eller en svigersøn eller en bekendt. Det kan også være en nabo, som man har maskinfællesskab med. Der er ikke krav om at der foreligger dokumentation på et ansættelseslignende forhold. 

Benytter du maskinstation, og har du ikke selv en autorisation, så skal maskinstationen købe sprøjtemidlerne, og fakturere dig for både sprøjtarbejde og salget af sprøjtemidlerne. En maskinstation er en virksomhed, der yder en tjenesteydelse i form af sprøjtearbejde for typisk flere jordbrugere.

Ja, det må man gerne. En maskinstation kan fakturere kunder for deres køb af sprøjteydelsen og særskilt den forbrugte mængde sprøjtemidler, selv om disse kunder ikke har et sprøjtecertifikat eller en autorisation i MAB. Når man som maskinstation fakturerer sine kunder for køb af sprøjtemidler, der bruges til en bestilt sprøjteopgaven, så betragtes dette salg af sprøjtemidler som en del af tjenesteydelsen, der består i udbringning af midlerne. Når der er tale om salg af en sådan tjenesteydelse, vurderes der altså ikke at være tale om et reelt køb af sprøjtemidler fra kundernes side.

Ja, det må du gerne, men det kræver, at køber har en autorisation. Hvis du fx er landmand og har købt en større mængde sprøjtemiddel end du selv har brug for, hvoraf du vil sælge noget af det til en nabo (eller en anden landmand), skal du forinden tjekke din nabos autorisation er gyldig på denne kontrolside . 

Du skal også lave en faktura, hvor autorisationsnummeret eller virksomhedens CVR-nummer fremgår. Køber skal selv være opført i MAB på den pågældende dato for købet eller have en autoriseret medarbejder der er knyttet til virksomhedens CVR-nummer.

Ja. Du kan knytte dit autorisationsnummer til både din arbejdsgivers CVR-nr. og til dit eget CVR-nr.

Du kan også vælge blot at oplyse dit autorisationsnummer overfor forhandleren, når du køber sprøjtemidler til dig selv. 

Nej. En S1-autorisation er tilstrækkelig hvis du både vil købe og udbringe sprøjtemidler med fx marksprøjte, hånd- og rygsprøjte og det er også tilstrækkelig hvis du vil bejdse fx kartofler eller korn.

 

Grundet Covid-19 har det for nogle sprøjteførere været en udfordring at få gennemført et opfølgningskursus inden udløb af gyldigheden af tidligere gennemført kursus og autorisation. Miljøstyrelsen har derfor forlænget gyldigheden af de sprøjtecertifikater og hånd- og rygsprøjtecertifikater, der skulle have været forlænget via opfølgningskurser i løbet af 2020 og frem til 1. juli 2021. Det medfører, at alle der har et sprøjtecertifikat/opfølgningskursus eller hånd- og rygsprøjtecertifikat der udløb 1. september 2019 eller senere, har fået gyldigheden af deres uddannelse forlænget til 1. juli 2021. 

De sprøjteførere, der allerede er autoriseret i MAB, vil modtage et brev i deres e-boks om forlængelsen af autorisationen frem til 1. juli 2021. 

De sprøjteførere, der endnu ikke er registreret i MAB, bør gøre det. Har de et sprøjtecertifikatet eller opfølgningscertifikatet der er lidt mere end 4 år gammelt, vil de opleve, at de alligevel kan erhverve en S1- eller S2 autorisation, på grund af forlænget gyldighed frem til 1. juli 2021. Det gælder for de sprøjteførere, der har et sprøjtecertifikat, der var gyldigt frem til 1. september 2019 eller senere.

Miljøstyrelsen anbefaler, at sprøjteførere tilmelder sig et opfølgningsskursus i takt med at sådanne kurser udbydes i løbet af vinteren/foråret 2021, så det er gennemført senest 1. juli 2021, hvorefter man skal erhverve en S1- eller S2-autorisation, for at kunne købe og anvende sprøjtemidler efter denne dato.

Ovenstående regler gælder også for personer med hånd- og rygsprøjtecertifikater.

Nej, din autorisation bliver ikke automatisk fornyet, når den udløber. For at kunne erhverve en ny autorisation, skal du gennemføre den nødvendige opfølgningsuddannelse for den relevante autorisation (fx sprøjtecertifikat opfølgningskursus). Når man har gennemført den nødvendige opfølgning, kan man igen erhverve en autorisation i MAB. Man skal da logge ind i MAB igen.

Husk, at du også skal knytte din nye autorisation til et CVR-nummer, hvis dette er relevant for dig. 

Miljøstyrelsen har implementeret en mulighed for at give digital fuldmagt til en anden person eller virksomhed, som kan købe en autorisation i MAB på dine vegne. 

 

Følg disse trin: 

1. Opret en fuldmagt

For at give en anden person eller virksomhed fuldmagt, skal vedkommende anmode om dette på borger.dk 

Hvis du giver en privatperson fuldmagt, skal vedkommende logge på Digital Fuldmagt med sit NemID Privat og anmode dig om at få fuldmagt.

 Hvis du giver en virksomhed (fx landbrugsrådgivning) fuldmagt, skal virksomheden (fx rådgiveren i virksomheden) logge på digital fuldmagt med sit NemID Erhverv og anmode dig om at få fuldmagt.

Du kan finde en vejledning her: https://digst.dk/media/20226/digstfuldmagtprrende.pdf

 

2. Log på med en fuldmagt

2.1 Fuldmagt givet til en privatperson

Fuldmagtshaveren skal logge på https://mab.mst.dk med sit NemID Privat og gøre følgende:

-          Klikke på ”Vælg person” i venstre side under ”Dine digitale fuldmagter”

-          Vælge, at det er dig, som der skal logges ind for

 

2.2 Fuldmagt givet til en virksomhed

Fuldmagtshaveren skal logge på https://mab.mst.dk/virksomhed med sit NemID Erhverv og gøre følgende:

-          Klikke på fanen ”Digitale fuldmagter”

-          Vælge, at det er dig, som der skal logges ind for

 

3. Køb en autorisation

Fuldmagtshaveren skal være logget på og følger disse trin:

-          Klikke på fanen ”Få en autorisation”

-          Læse og accepterer vilkårene samt klikke ”Næste”

-          Trykke på den autorisation, som ønskes og følge processen.

Når autorisationen er købt anbefales det, at knytte autorisationen til dit/eller din arbejdsgivers CVR-nummer. Det vil lette processen, når du køber sprøjtemidler hos fx en grovvarevirksomhed.

Ja. Enhver anvendelse af pesticider kræver autorisation i MAB. Hvis du kun anvender pesticider i form af bejdsemidler til bejdsning af fx korn, frø eller kartofler, så behøver du ikke at have et sprøjtecertifikat og en S1-autorisation. Du kan nøjes med en S3-autorisation.

Hidtil har Miljøstyrelsen på baggrund af ansøgninger i MAB anerkendt medarbejdere i bejdsevirksomheder, hvorefter de har erhvervet en S3-autorisation i MAB. Disse S3-autorisationer forlænget frem til 1. april 2021.

Fra februar 2021 kan man gennemføre et e-læringskursus, der svarer til ca. et halvdagskursus, som er rettet mod personer, der alene anvender pesticider via bejdsning. Dette kursus kan tages af alle der ønsker at opnå kompetencer på området. Efter endt kursus skal man ansøge om en S3 autorisation via MAB. Denne ansøgning behandles af Miljøstyrelsen.

Du kan finde flere oplysninger om e-læringskurset her.

 

Du kan i særlige tilfælde godt bruge sprøjtemidler til professionel brug, uden at dette sker i erhvervsmæssig sammenhæng. Dette er dog under forudsætning af, at du har den påkrævede uddannelse og opfylder krav om autorisation.

Det gælder fx, hvis du er landmand og har et sprøjtecertifikat. Da må du gerne bruge sprøjtemidler til professionel brug i din egen private have, forudsat at etiket-teksten bliver overholdt. Det vil fx sige, at midlet anvendes i den korrekte dosering og kun til den særlige anvendelse, midlet er godkendt til. På samme måde må du som fx en hobbyvinavler med en S1- eller S2-autorisation bruge sprøjtemidler til professionel brug i din vinmark, selv om det ikke er i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter.

I den lange liste af godkendte sprøjtemidler godkendt til professionel brug er der en lille gruppe af sprøjtemidler, der kan købes og bruges uden brugeren har gennemgået en uddannelse og uden autorisation. Denne lille gruppe af sprøjtemidler anvendes bl.a. i økologisk jordbrug, og Miljøstyrelsen har vurderet, at netop disse midler, ikke udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Kriterierne for sprøjtemidler, der kun må bruges professionelt, men som ikke kræver autorisation at købe og bruge er: Uproblematiske sprøjtemidler,  som udelukkende indeholder et aktivstof, der enten er en naturligt forekommende, en uorganisk forbindelse, en mikroorganisme eller et insektferomon.

Hvis sprøjtemidlet er behæftet med en sundheds- eller miljøklassificering, skal midlet være i en form (fx som tabletter, vandopløselig pose) eller dispenseringsbeholder, der minimerer kontakt med selve sprøjtemidlet.

Miljøstyrelsen foretager på baggrund af kriterierne en vurdering af, hvilke specifikke midler der kan købes og bruges af personer uden uddannelse og autorisation.

Det er op til godkendelsesindehaverne af de enkelte sprøjtemidler (det vil sige kemikaliefirmaer) at søge Miljøstyrelsen om godkendelse til, at de kan påføre følgende sætning på etiketten af sådanne produkter:
”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen autorisation.”

I listen nedenfor ses de sprøjtemidler, der kan anvendes til professionel brug, selvom sprøjteføreren ikke har sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis.

Listen er senest opdateret maj 2020.

  • Isomate CLR baseret på feromon, som benyttes til feromonforvirring og dermed bekæmpelse af skadedyr i produktion af æbler og pærer.
  • Rotstop SC (L) baseret på mikroorganismen Phleopsis gigantea, som benyttes til bekæmpelse af rodfordærversvampen, der kan optræde og opformeres fra nåletræstubbe efter fældning af træer i skovbruget.
  • Sneglemilder baseret på ferriphosfat til bekæmpelse af snegle
  • Dutch trig baseret på mikroorganismen Verticillium aboatrum strain WCS850 til bekæmpelse af elmesyge

Visse sprøjtemidler kan købes og bruges af alle, også af private forbrugere uden sprøjtecertifikat. Sådanne sprøjtemidler er godkendt til ikke-professionelle brugere.

Miljøstyrelsen har fastsat nogle kriterier, der skal være opfyldt for de sprøjtemidler, som må købes og anvendes af ikke-professionelle brugere uden uddannelse og autorisation. Sprøjtemidler, der kan købes og bruges af ikke-professionelle brugere, skal derfor opfylde visse kriterier vedrørende midlernes sundhedsmæssige egenskaber, og de må kun forhandles i så små pakninger, at midlet maksimalt kan bruges på 1.000 m2

Lister over sprøjtemidler, der må sælges til og købes af ikke-professionelle brugere, kan du se her  

På etiketten for sprøjtemidler til ikke-professionel brug står følgende tekst:

”Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle brugere fx private haveejere og kræver ikke autorisation.”

Vælger man at anvende sprøjtemidler til ikke-professionel brug i erhvervsmæssig sammenhæng, gælder der dog et krav om, at man har sprøjtecertifikat eller hånd- og rygsprøjtecertifikat.

 

Producenter (godkendelseshavere) af sprøjtemidler vælger en gang imellem at trække et eller flere produkter tilbage fra markedet. Generelt gælder, at hvis et produkt bliver afmeldt, skal al salg af midlet stoppe senest et halvt år efter. Brugerne får et år mere til at stoppe med at opbevare og bruge midlet.

Hvis et produkt bliver afmeldt, melder Miljøstyrelsen datoer ud for stop af salg, brug og opbevaring. Dette bliver offentliggjort i bilag 3 til stofbekendtgørelsen. Bilaget opdateres flere gange årligt.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du løbende tjekker status på de sprøjtemidler, du har på lager. 

Læs om stofbekendtgørelsen og se den seneste version. Se bilag 3 i stofbekendtgørelsen, og få overblik over afviklingsfrister for alle forbudte sprøjtemidler. Fristerne gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilagene og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer.

Bilaget opdateres jævnligt. Vær sikker på at du læser den seneste version af bilaget på Retsinformation

Du kan altid tjekke om et sprøjtemiddel er godkendt på Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase via dette link.

 

Sådan autoriserer du dig i MAB

Sådan tilknytter du din autorisation en virksomhed