Ofte stillede spørgsmål - brugere af sprøjtemidler

Det er ikke et krav, at man knytter sin autorisation til et CVR-nr. Men, hvis den virksomhed du er ansat i eller evt. ejer ønsker at lette processen for køb af sprøjtemidler hos forhandleren, er det en stor fordel at sprøjteføreren knytter sin autorisation til virksomhedens CVR-nr. Derved kan forhandleren af pesticider nemt og automatisk kontrollere, at kunden lovligt kan købe sprøjtemidler. Alternativet er, at forhandleren ved hvert køb skal slå dit autorisationsnummer op på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

Du skal knytte din autorisation til den virksomhed du er ansat i, fordi det dermed bliver lettere for virksomheden at købe sprøjtemidler. Når du har foretaget denne tilknytning, kan enhver medarbejder i virksomheden herefter bestille eller afhente sprøjtemidler til virksomheden. 
Ejer du selv fx en landbrugsvirksomhed, kan du knytte din autorisation til din egen virksomheds CVR-nr. Herefter kan du bestille, afhente/få leveret sprøjtemidler.

Det er ikke et krav, at man knytter sin S1- eller S2-autorisation til et CVR-nr. Men det letter din købsproces, når du skal bestille og købe pesticider. Din pesticidleverandør er forpligtet til at kontrollere, om du selv eller en medarbejder i din virksomhed har en relevant autorisation. Det gør de nemmest, ved en gang i døgnet at kontrollere at der til alle deres kunders CVR-numre er tilknyttet mindst en gyldig autorisation. Hvis din leverandør har valgt Miljøstyrelsens foreslåede kontrol metode, og du har tilknyttet din autorisation til din virksomheds CVR-nummer, vil du altid kunne bestille og få leveret pesticider fra din leverandør.

Har du ikke knyttet en autorisation til din virksomheds CVR-nummer, kan du i stedet oplyse dit autorisationsnummer i forbindelse med bestilling og køb af pesticider. Forhandleren vil så for hvert køb skulle slå autorisationsnummeret op og kontrolere, at det tilhører dig som kunde, og at det er gyldigt den dag du bestiller pesticiderne og anføre autorisationsnummeret på fakturaen.

Nej, det er ikke et krav, at der er foretaget en tilknytning til CVR-nummer. Men det har den fordel, at det er nemmere for forhandleren af pesticider at kontrollere, om der må sælges pesticider til din virksomhed. I forbindelse med bestilling eller køb af pesticider, skal man dermed oplyse det relevante autorisationsnummer. Det skal herefter anføres på fakturaen.

For at du kan tilknytte din autorisation til et CVR-nummer, skal den virksomhed, som du ønsker at tilknytte din autorisation til, først og fremmest oprettes i MAB. Virksomheden bliver oprettet i MAB ved at logge på https://mab.mst.dk/virksomhed med NemID for Erhverv. Så snart en virksomhed én gang er oprettet i MAB, skal dette ikke gentages.  

Herefter logger du som autoriseret person (sprøjtefører) på MAB via linket https://mab.mst.dk med dit personlige NemID. Under menupunktet ”Autorisationer” ses den eller de autorisationer du som sprøjtefører har. Her kan du klikke på ”+” ud for den autorisation, som du ønsker at knytte til en virksomhed (fx dit eget CVR-nummer eller arbejdsgivers CVR-nummer). I skærmens højre side er der nederst et felt, "Søg", som anvendes til at fremsøge virksomheden, hvis virksomheden tidligere er blevet oprettet i MAB. Herefter trykkes på "Anmod". 

Når man har trykket på "Anmod" modtager virksomheden med det anførte CVR-nummer en digital post med information om, at der er en autorisation, som de skal godkende/afvise bliver tilknyttet deres virksomhed. Virksomheden godkender/afviser anmodningen om tilknytningen til virksomhedens CVR-nummer ved at logge på https://mab.mst.dk/virksomhed med NemID for Erhverv. Under fanen "Autorisationer" kan virksomheden godkende/afvise afventende tilknytninger. Virksomheden kan også fjerne tilknytninger af fx tidligere medarbejdere.

Når virksomheden har godkendt/afvist en anmodning om, at en autorisation bliver tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, modtager du som sprøjtefører en besked via digital post om dette. Herefter kan virksomheden bestille og købe pesticider uden for hvert køb at skulle  dokumentere autorisationsnummer, såfremt forhandlervirksomheden foretager en automatisk kontrol af sine kunders CVR-numres gyldige autorisationer.

 

Du logger dig på MAB via linket her https://mab.mst.dk/virksomhed ved at benytte virksomhedens NemID.

Under fanen "Autorisationer" vises de autorisationer, som er tilknyttet din virksomhed. Du trykker på den røde skraldespand ud for det relevante autorisationsnummer for at fjerne tilknytningen. 

Hvis nogle af de personer, som er på listen, ikke længere er medarbejdere i din virksomhed eller er tilknyttet ved en fejl, bør du afkoble dem.

Miljøstyrelsen må ikke oprette virksomheder i MAB, som ikke har givet sit samtykke til at være registreret i Miljøstyrelsens IT-system. Det medfører, at vi ikke kan lade en autoriseret sprøjteførere tilknytte sig til en virksomheds CVR-nr. uden, at virksomheden med dette CVR-numre har bekræftet, at sprøjteføreren knytter sig til virksomheden, og at virksomheden dermed figurerer i IT-systemet MAB.

 

Ja. Miljøstyrelsen har forlænget gyldigheden af de sprøjtecertifikater og hånd- og rygsprøjtecertifikater, der skulle have været forlænget via opfølgningskurser i løbet af foråret 2020.

Alle der har et sprøjtecertifikat/opfølgningskursus eller hånd- og rygsprøjtecertifikat der udløb 1. september 2019 eller senere, får det forlænget til 31. dec. 2020. 

De sprøjteførere, der allerede er autoriseret i MAB, vil modtage et brev i deres e-boks om forlængelsen af autorisationen. 

De sprøjteførere, der endnu ikke er registreret i MAB, bør gøre det inden 1. juli. Er sprøjtecertifikatet eller opfølgningscertifikatet lidt mere end 4 år gammelt, vil de opleve, at de alligevel kan erhverve en S1 eller S2 autorisation, på grund af forlænget gyldighed frem til 31. december 2020. Det gælder for de sprøjteførere, der har et sprøjtecertifikat der var gyldigt frem til 1. september 2019 eller senere.

Miljøstyrelsen anbefaler, at sådanne sprøjteførere tilmelder sig et opfølgningsskursus i takt med at sådanne kurser udbydes og senest 1. januar 2021, for at kunne købe og anvende sprøjtemidler efter denne dato.

Ovenstående regler gælder også for personer med hånd- og rygsprøjtecertifikater.

Først og fremmest skal din virksomhed være registreret i MAB. Hvis den ikke tidligere er blevet registreret, så skal du følge den proces, der er beskrevet under et af de tidligere spørgsmål.

Herefter skal de enkelte medarbejdere selv logge sig på MAB via linket her: https://mab.mst.dk med dit personlige NemID.

Her skal de autorisere sig og anmode om tilknytning til din virksomheds CVR-nr. Du kan læse mere om den proces under et af de tidligere spørgsmål. 

Har du som ejer af en virksomhed ikke en autorisation og ingen medarbejdere ansat med autorisation, men al sprøjtearbejdet varetages af fx et familiemedlem, en bekendt eller en nabo, da kan denne sprøjteførers autorisationsnummer benyttes i forbindelse med virksomhedens køb af pesticider. Den aktuelle sprøjtefører kan vælge at knytte sin autorisation til virksomhedens CVR-nummer. 

Der er i ovenstående tilfælde tale om et ansættelseslignende forhold mellem virksomheden og sprøjtefører. Der er ikke krav om, at der foreligger dokumentation i form af en ansættelseskontrakt eller lign. for sådanne ansættelseslignende forhold. 

Benyttes derimod en maskinstation, er der tale om en tjenesteydelse og ikke et ansættelseslignende forhold, og medarbejdere i en maskinstation, skal ikke knytte deres autorisation til en virksomhed, som de ikke er ansat i.

 

Nej. Man skal kun knytte sin autorisation til den virksomhed, man er ansat i eller til den virksomhed man selv ejer. 

Man kan også gøre begge dele, hvis det er relevant. 

Man skal altså have et ansættelseslignende forhold med den virksomhed, som man knytter sin autorisation til. Et ansættelsesligende forhold kan fx være mellem en jordbrugsvirksomhed og et familiemedlem som fx en datter eller en svigersøn eller en bekendt. Det kan også være en nabo, som man har maskinfællesskab med. Der er ikke krav om at der foreligger dokumentation på et ansættelseslignende forhold. 

Benytter du maskinstation, og har du ikke selv en autorisation, så skal maskinstationen købe sprøjtemidlerne, og fakturere dig for både sprøjtarbejde og salget af sprøjtemidlerne. En maskinstation er en virksomhed, der yder en tjenesteydelse i form af sprøjtearbejde for typisk flere jordbrugere.

Ja, det må man gerne. En maskinstation kan fakturere kunder for deres køb af sprøjteydelsen og særskilt den forbrugte mængde sprøjtemidler, selv om disse kunder ikke har et sprøjtecertifikat eller en autorisation i MAB. Når man som maskinstation fakturerer sine kunder for køb af sprøjtemidler, der bruges til en bestilt sprøjteopgaven, så betragtes dette salg af sprøjtemidler som en del af tjenesteydelsen, der består i udbringning af midlerne. Når der er tale om salg af en sådan tjenesteydelse, vurderes der altså ikke at være tale om et reelt køb af sprøjtemidler fra kundernes side.

Ja. Du kan knytte dit autorisationsnummer til både din arbejdsgivers CVR-nr. og til dit eget CVR-nr.

Du kan også vælge blot at oplyse dit autorisationsnummer overfor forhandleren, når du køber sprøjtemidler til dig selv. 

Nej. En S1-autorisation er tilstrækkelig hvis du både vil købe og udbringe sprøjtemidler med fx marksprøjte, hånd- og rygsprøjte og det er også tilstrækkelig hvis du vil bejdse fx kartofler eller korn.

 

Nej, din autorisation bliver ikke automatisk fornyet, når den udløber. For at kunne erhverve en ny autorisation, skal du gennemføre den nødvendige opfølgningsuddannelse for den relevante autorisation (fx sprøjtecertifikat opfølgningskursus). Når man har gennemført den nødvendige opfølgning, kan man igen erhverve en autorisation i MAB. Man skal da logge ind i MAB igen.

Husk, at du også skal knytte din nye autorisation til et CVR-nummer, hvis dette er relevant for dig. 

Ja. Enhver anvendelse af pesticider kræver autorisation i MAB. Hvis du kun anvender pesticider i form af bejdsemidler til bejdsning af fx korn, frø eller kartofler, så behøver du ikke at have et sprøjtecertifikat og en S1-autorisation. Du kan nøjes med en S3-autorisation.

Hidtil har Miljøstyrelsen på baggrund af ansøgninger i MAB anerkendt medarbejdere i bejdsevirksomheder, hvorefter de har erhvervet en S3-autorisation i MAB, som løber frem til 1. juli 2020. Har du ikke erhvervet en sådan, skal du via MAB ansøge om en sådan. Læs mere her

De der allerede har en S3-autorisation, vil få den forlænget frem til 31. december 2020.

I løbet af 2020 forventer Miljøstyrelsen at udbyde et e-læringskursus svarende til ca. et halvdagskursus, som er rettet mod personer, der alene arbejder med bejdsning. Dette kursus kan tages af alle der ønsker at opnå kompetencer på området. Efter endt kursus ansøge om en S3 autorisation via MAB. Denne ansøgning behandles af Miljøstyrelsen.

Når e-læringskurset er tilgængeligt, vil du finde oplysninger om det her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Miljøstyrelsen har implementeret en mulighed for at give digital fuldmagt til en anden person eller virksomhed, som kan købe en autorisation i MAB på dine vegne. 

 

Følg disse trin: 

1. Opret en fuldmagt

For at give en anden person eller virksomhed fuldmagt, skal vedkommende anmode om dette via https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagt

Hvis du giver en privatperson fuldmagt, skal vedkommende logge på Digital Fuldmagt med sit NemID Privat og anmode dig om at få fuldmagt.

 Hvis du giver en virksomhed (fx landbrugsrådgivning) fuldmagt, skal virksomheden (fx rådgiveren i virksomheden) logge på digital fuldmagt med sit NemID Erhverv og anmode dig om at få fuldmagt.

Du kan finde en vejledning her: https://digst.dk/media/20226/digstfuldmagtprrende.pdf

 

2. Log på med en fuldmagt

2.1 Fuldmagt givet til en privatperson

Fuldmagtshaveren skal logge på https://mab.mst.dk med sit NemID Privat og gøre følgende:

-          Klikke på ”Vælg person” i venstre side under ”Dine digitale fuldmagter”

-          Vælge, at det er dig, som der skal logges ind for

 

2.2 Fuldmagt givet til en virksomhed

Fuldmagtshaveren skal logge på https://mab.mst.dk/virksomhed med sit NemID Erhverv og gøre følgende:

-          Klikke på fanen ”Digitale fuldmagter”

-          Vælge, at det er dig, som der skal logges ind for

 

3. Køb en autorisation

Fuldmagtshaveren skal være logget på og følger disse trin:

-          Klikke på fanen ”Få en autorisation”

-          Læse og accepterer vilkårene samt klikke ”Næste”

-          Trykke på den autorisation, som ønskes og følge processen.

Når autorisationen er købt anbefales det, at knytte autorisationen til dit/eller din arbejdsgivers CVR-nummer. Det vil lette processen, når du køber sprøjtemidler hos fx en grovvarevirksomhed.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies