Tips om møbler

Generelt er miljø- og sundhedsproblemer med møbler begrænsede, men nogle personer er mere overfølsomme end andre, og nogle møbler indeholder mere kemi end nødvendigt.

De produkter, man anvender til at behandle overfladerne med, kan også afgive kemiske stoffer. Det er specielt i starten af møblernes levetid, der kan afgives stoffer, som kan virke generende på bl.a. slimhinderne. Der er tale om meget små mængder, som ikke i sig selv udgør en risiko, men lagt sammen med andre kilder til forurening af indeklimaet kan de føre til, at man får gener.

For møbler af træ gælder det, at hårde træsorter som ask, bøg og eg afgiver færrest kemikalier. Træsorter som gran og fyrretræ afgiver mest. Det er især træ, der er overfladebehandlet med syrehærdende lak, olie eller voks, som kan give gener. Som regel er behandling med vandbaserede produkter (lak eller lim) mere skånsom.

Møbler, der er lavet af kunstigt læder, kan indeholde PVC med blødgørende ftalater. Kunstigt læder kaldes ofte "nappa", "skai" eller "læderlook". Tidligere var alt kunstskind lavet af blød PVC. I dag sælges en del af andre plastmaterialer så som polyurethan (PUR eller PU) og polyester, der resulterer i mindre mængder af problematisk affald end PVC.

Blød PVC indeholder ofte ftalater. Nogle af disse er skadelige over for mennesker og miljø. Selvom de mest problematiske ftalater i dag er udfasede/regulerede, så optræder mange flere ftalater på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer. Disse kan stadig anvendes. Som forbruger kan man kræve at få oplyst inden for 45 dage, om forbrugerprodukterindeholder de pågældende ftalater eller andre stoffer på kandidatlisten.

PVC indeholder store mængder klor, og i modsætning til polyurethan og polyester så afgiver PVC saltsyre, når det bliver brændt. Når PVC-affald brændes i affaldsforbrænding resulterer dette i større mængder af restprodukter, der skal bortskaffes.

Forskellige stoffer i møbler kan give allergi: Krom i garvningen af ægte læder. Personer, som lider af kromallergi, kan derfor få hudreaktioner som rødmen og kløen, når de sidder i lædermøbler, fordi små mængder af krom kan afgives og komme i kontakt med huden. Hertil kommer konserveringsmidler eller imprægneringsmidler.

Tips om at undgå allergi fra møbler

Køb miljømærkede møbler, når det er muligt   

Sørg for god udluftning, når du har nye møbler i dit hjem 

Spørg forhandleren, hvad møblet er behandlet med, før du køber det.

Søg læge, hvis du oplever en hudreaktion efter at have siddet i et møbel

I forhold til indholdet af ftalater, så kan du bruge app’en Tjek Kemien, som Miljøstyrelsen har lavet i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK samt 21 europæiske partnere. Her kan du scanne stregkoder og spørge leverandøren om produktet indeholder stoffer på kandidatlisten. Bemærk at du ikke kan spørge til fødevarer, kosmetik, maling, rengøringsmidler og lignende. Læs mere om Tjek Kemien

Du kan aflevere PVC møbler direkte til genbrugspladsen i området PVC affald. Dermed undgår du, at det fejlagtigt havner i en affaldsforbrænding.

Mere baggrund her

Ftalater

Alt om miljømærkerne Svanen og Blomsten