Tips om møbler

Generelt er miljø- og sundhedsproblemer med møbler begrænsede, men nogle personer er mere overfølsomme end andre, og nogle møbler indeholder mere kemi end nødvendigt.

De produkter, man anvender til at behandle overfladerne med, kan også afgive kemiske stoffer. Det er specielt i starten af møblernes levetid, der kan afgives stoffer, som kan virke generende på bl.a. slimhinderne. Der er tale om meget små mængder, som ikke i sig selv udgør en risiko, men lagt sammen med andre kilder til forurening af indeklimaet kan de føre til, at man får gener.

For møbler af træ gælder det, at hårde træsorter som ask, bøg og eg afgiver færrest kemikalier. Træsorter som gran og fyrretræ afgiver mest. Det er især træ, der er overfladebehandlet med syrehærdende lak, olie eller voks, som kan give gener. Som regel er behandling med vandbaserede produkter (lak eller lim) mere skånsom.
Møbler, der er lavet af kunstigt læder, kan indeholde PVC med blødgørende ftalater, som kan skade sundhed og miljø. Kunstigt læder kaldes ofte "nappa", "skai" eller "læderlook". Tidligere var alt kunstskind lavet af blød PVC. I dag sælges en del af et andet plastmateriale, der er mindre miljøbelastende end PVC. Materialet hedder polyuretan, også kaldet PUR.

Tips om at undgå allergi fra møbler

  • Køb miljømærkede møbler, når det er muligt
  • Foretrækker du kunstigt læder, så køb materiale af PUR
  • Sørg for god udluftning, når du har nye møbler i dit hjem
  • Spørg forhandleren, hvad møblet er behandlet med, før du køber det. Undgå produkter med biocider, der ikke er godkendte i EU.
  • Søg læge, hvis du oplever en hudreaktion efter at have siddet i et møbel

Miljøstyrelsen følger området nøje. Hvis du har fået kløe eller udslæt fra et møbel, hører vi gerne fra dig. Du kan indberette elektronisk via nettet. http://www.mst.dk/Kemikalier/Kontrol+og+tilsyn/Indberet+mulige+overtraedelser/


Fakta om stoffer i møbler, der kan give allergi

Forskellige stoffer i møbler kan give allergi:

  • Krom i garvningen af ægte læder. Personer, som lider af kromallergi, kan derfor få hudreaktioner som rødmen og kløen, når de sidder i lædermøbler, fordi små mængder af krom kan afgives og komme i kontakt med huden.
  • Konserveringsmidler eller imprægneringsmidler.
  • Mug- eller svampedræbende middel, dimethylfumarat eller DMF, kan være tilsat polstrede møbler i læder eller kunstlæder for at beskytte møblet mod mugskader under transporten. Mugmidlet er især fundet i produkter, der er produceret i Kina. Ofte findes dimethylfumaratet i små poser, der er anbragt under møbelpolstringen. Poserne frigiver små mængder af stoffet, særligt når det opvarmes mens man sidder i møblerne. I flere tilfælde, både i udlandet og Danmark, er det set, at forbrugere har fået allergiske reaktioner efter at have siddet i disse møbler. Det er nu forbudt at anvende DMF som mug- eller svampedræbende middel i EU, samt at importere eller sælge varer, der indeholder DMF i en koncentration der er højere end 0,1 mg/kg, eller hvor forekomsten af DMF er deklareret.

Læs mere omkring allergi og miljømærkning her:

ecolabel.dk/produkter  (Om miljømærkerne Svanen og Blomsten og udvalget af møbler med mærkerne)