Tips om møbler

Generelt er miljø- og sundhedsproblemer med møbler begrænsede, men nogle personer er mere overfølsomme end andre, og nogle møbler indeholder mere kemi end nødvendigt.

De produkter, man anvender til at behandle overfladerne med, kan også afgive kemiske stoffer. Det er specielt i starten af møblernes levetid, der kan afgives stoffer, som kan virke generende på bl.a. slimhinderne. Der er tale om meget små mængder, som ikke i sig selv udgør en risiko, men lagt sammen med andre kilder til forurening af indeklimaet kan de føre til, at man får gener.

Hårde træsorter afgiver færrest kemikalier
For møbler af træ gælder det, at hårde træsorter som ask, bøg og eg afgiver færrest kemikalier. Træsorter som gran og fyrretræ afgiver mest. Det er især træ, der er overfladebehandlet med syrehærdende lak, olie eller voks, som kan give gener. Som regel er behandling med vandbaserede produkter (lak eller lim) mere skånsom.

Møbler af kunstigt læder
Møbler, der er lavet af kunstigt læder, kan indeholde PVC med blødgørende ftalater. Kunstigt læder kaldes ofte "nappa", "skai" eller "læderlook". Tidligere var alt kunstskind lavet af blød PVC. I dag sælges en del af andre plastmaterialer så som polyurethan (PUR eller PU) og polyester, der resulterer i mindre mængder af problematisk affald end PVC.

Blød PVC indeholder ofte ftalater. Nogle af disse er skadelige over for mennesker og miljø. Selvom de mest problematiske ftalater i dag er udfasede eller regulerede, så optræder mange flere ftalater på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer. Disse kan stadig anvendes. Som forbruger kan man kræve at få oplyst inden for 45 dage, om forbrugerprodukterindeholder de pågældende ftalater eller andre stoffer på kandidatlisten.

PVC indeholder store mængder klor, og i modsætning til polyurethan og polyester så afgiver PVC saltsyre, når det bliver brændt. Når PVC-affald brændes i affaldsforbrænding resulterer dette i større mængder af restprodukter, der skal bortskaffes.

Forskellige stoffer i møbler kan give allergi: Krom i garvningen af ægte læder. Personer, som lider af kromallergi, kan derfor få hudreaktioner som rødmen og kløen, når de sidder i lædermøbler, fordi små mængder af krom kan afgives og komme i kontakt med huden. Hertil kommer konserveringsmidler eller imprægneringsmidler.

Tips om at undgå allergi fra møbler

  • Køb miljømærkede møbler, når det er muligt   

  • Sørg for god udluftning, når du har nye møbler i dit hjem

  • Spørg forhandleren, hvad møblet er behandlet med, før du køber det.

  • Søg læge, hvis du oplever en hudreaktion efter at have siddet i et møbel