Tips om indeklima

Summen af computere, strygejern, skoplejemidler og julespray i din bolig kan tilsammen give et usundt indeklima, da produkterne hver især afgiver en række kemiske stoffer.

Børneværelset er det rum, hvor man kan finde den højeste koncentration af sundhedsskadelige stoffer. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen har beregnet den samlede koncentration i luften indendørs fra en række kemiske stoffer fra produkter, som typisk er placeret i køkkenet, børneværelset eller bryggerset, fx fjernsyn, hårtørrere, pletfjernere, hobbylime og printere.

Koncentrationen er beregnet for stofferne formaldehyd, acetaldehyd, phenol, benzen, toluen, xylen, styren og limonen.

Miljøstyrelsens beregninger viser, at møbler, elektronik og legetøj tilsammen kan afgive stoffer i så store mængder, at det kan påvirke vores helbred. Det kan eksempelvis være allergiske reaktioner, luftvejsirritationer, hovedpine og svimmelhed.

Påvirkningen afhænger af, hvor længe man opholder sig i de forskellige rum, hvilke produkter værelset er fyldt med, og hvor høje koncentrationer, den enkelte person udsættes for. Visse produkter afgiver flere problematiske stoffer end andre.

Der er også en klar tendens til, at nye produkter forurener indeluften mere end ældre, brugte materialer. Men det er også vigtigt at vide, at man selv kan gøre noget for at nedsætte risikoen.

Miljøstyrelsen har en række gode råd til, hvordan du selv kan forbedre dit indeklima:

Luk luften ind- sørg for gennemtræk 2X5 minutter hver dag.

Luften indenfor kan faktisk være mere forurenet end luften udenfor. Sørg derfor for, at luften bliver skiftet hyppigt ud. Der skal gennemtræk til. Vinduer på klem giver ikke samme effekt.

Gør hyppigt rent - fjern støv en gang om ugen, og indret dit hjem rengøringsvenligt.

En del kemikalier binder sig til støv. Derfor skal støvet fjernes hyppigt. Du kan hjælpe dig selv ved eksempelvis at opbevare ting i kasser med låg, som let kan støves af.

Sov ikke med tændt elektronik - tænk over, hvor du placerer elektronisk udstyr, og slut det efter brug.

Når elektronikken bliver varm, frigives der en række kemikalier til indeluften. Specielt i små rum, hvor du sover eller opholder dig meget, kan det give problemer med indeklimaet.

Brug produkterne korrekt - følg altid brugs- og doseringsvejledninger, og undgå at spraye indenfor.

Nogle af de højeste og mest sundhedsskadelige koncentrationer af kemikalier i indeklimaet forekommer, når vi bruger produkter forkert. Det kan derfor være en god idé at imprægnere dine nye sko eller sofa udenfor.

Brug næsen når du køber nyt - tag ikke produkter, der lugter af kemi, ind i hjemmet.

Næsen kan være en god vejleder, især når du køber elektronik, tøj og legetøj. Lugter et produkt, er det formentlig fordi, der afgives kemikalier til indeklimaet.

Det er ikke nødvendigvis et problem, og det er ikke alle stoffer, du kan lugte. Sørg derfor altid for at lufte ud, når du pakker dine nyindkøb ud derhjemme.