Hvad betyder REACH og CLP for din virksomhed?

Dine forpligtelser er bestemt af din virksomheds rolle i leverandørkæden og af de varer, som du markedsfører eller bruger.

I REACH og CLP defineres en virksomheds pligter i forhold til den rolle, som virksomheden har i leverandørkæden – fra den første produktion eller import  af et kemisk stof til stoffet leveres til slutbrugeren, f.eks. som en del af en kemisk blanding eller som indholdsstof i en vare med fast form, en såkaldt artikel. Din virksomhed kan derfor sagtens have mere end én rolle i leverandørkæden.