Få overblik over REACH

Med REACH får alle virksomheder mere information om kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber. Producenter og importører har pligt til at levere data om stofferne, og alle virksomheder har pligt til at følge leverandørens anvisninger og håndtere kemikalier forsvarligt.

Registrering 
Producenter og importører har pligt til at registrere kemiske stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 1 ton pr. år hos EU’s kemikalieagentur (ECHA). Det gælder også kemiske stoffer i blandinger og visse artikler. I forbindelse med registreringen skal der leveres data om stoffernes miljø- og sundhedsskadelige egenskaber.

Forbud og anvendelsesbegrænsning  
REACH har en liste over stoffer, som der er forbud mod i specifikke artikler eller blandinger. Der kan også være fastsat begrænsninger i forhold til at producere, importere, markedsføre og/eller anvende stofferne.

Godkendelsesordningen for særligt problematiske stoffer 
Et særligt problematisk stof kan komme på listen over stoffer, der kræver godkendelse under REACH. Virksomheder, der fortsat ønsker at anvende stoffet eller markedsføre stoffet til en anvendelse i EU, skal søge om godkendelse til dette

Kandidatlisten
Se stoffer på kandidatlisten, læs om din informationspligt og få hjælp til at identificere om der er kandidatlistestoffer i din artikel. 

Sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier for farlige stoffer   
Leverandører af farlige stoffer skal levere sikkerhedsdatablade, der giver kunderne anvisninger om, hvordan stofferne skal håndteres. Mange registranter skal også udarbejde et udvidet sikkerhedsdatablad med særlige eksponeringsscenarier for de enkelte anvendelser.

Substitution af problematiske stoffer
Ved at udskifte problematiske kemikalier med mindre skadelige stoffer kan du fremtidssikre din virksomhed i forhold til kommende lovgivning og nye grønne kundekrav.

Få mere hjælp  
Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål om REACH samt inspiration til, hvor du kan finde mere viden. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk.

Siden er opdateret 20. december 2020

Kontakt Miljøstyrelsens REACH helpdesk

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål? Kontakt Miljøstyrelsens helpdesk:Obfuscated Email