Få overblik over REACH

Med REACH får alle virksomheder mere information om kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber. Producenter og importører har pligt til at levere data om stofferne, og alle virksomheder har pligt til at følge leverandørens anvisninger og håndtere kemikalier forsvarligt.

Både kemiske stoffer i sig selv og i blandinger og artikler skal registreres 
Producenter og importører har pligt til at registrere kemiske stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 1 ton pr. år hos EU’s kemikalieagentur (ECHA). Det gælder også kemiske stoffer i blandinger og visse artikler. I forbindelse med registreringen skal der leveres data om stoffernes miljø- og sundhedsskadelige egenskaber.

Oversigt over undtagelser fra REACH  
Du skal vurdere, om hvert enkelt stof, blanding eller artikel, som din virksomhed producerer, importerer eller anvender, er omfattet af REACH eller ej. Her får du en oversigt over vigtige undtagelser.

For visse stoffer er der vedtaget forbud eller anvendelsesbegrænsninger   
REACH har en liste over stoffer, som der er forbud mod i specifikke artikler eller blandinger. Der kan også være fastsat begrænsninger i forhold til at producere, importere, markedsføre og/eller anvende stofferne.

Visse problematiske stoffer skal godkendes, inden de må anvendes  
Et særligt problematisk stof kan komme på listen over stoffer, der kræver godkendelse under REACH. Virksomheder, der fortsat ønsker at anvende stoffet eller markedsføre stoffet til en anvendelse i EU, skal søge om godkendelse til dette

Leverandører skal informere kunder om stoffer på kandidatlisten   
Leverandører af artikler skal informere deres kunder, hvis de sælger varer, der indeholder særligt problematiske kemiske stoffer fra den såkaldte kandidatliste. Læs blandt andet om inderetning af artikler, der indeholder kandidatlistestoffer i den europæiske SCIP-database. 

Er der kandidatlistestoffer i din artikel
Her får du hjælp til at vurdere de oplysninger, I har fået fra jeres leverandør om kandidatlistestoffer i en artikel. Ser oplysningerne rigtige ud i forhold til, hvad I kan forvente af kandidatlistestoffer i artiklen? Kan der være særlige kandidatlistestoffer, I bør spørge ind til fx blødgørere i bøjeligt plast?

Myndighederne vurderer de indsendte stofoplysninger  
Når et stof er registreret, kan ECHA i samarbejde med medlemslandene vurdere, om oplysningerne i dossieret er fyldestgørende. De kan også se nærmere på om stoffet udgør en samlet risiko for sundhed eller miljø. Hvis der indsendes testforslag i forbindelse med registreringen, vil de også blive vurderet.

Udvidet sikkerhedsdatablad med eksponeringsscenarier for farlige stoffer   
Leverandører af farlige stoffer skal levere sikkerhedsdatablade, der giver kunderne anvisninger om, hvordan stofferne skal håndteres. Mange registranter skal også udarbejde et udvidet sikkerhedsdatablad med særlige eksponeringsscenarier for de enkelte anvendelser.

Substitution af problematiske stoffer
Ved at udskifte problematiske kemikalier med mindre skadelige stoffer kan du fremtidssikre din virksomhed i forhold til kommende lovgivning og nye grønne kundekrav.

Få mere hjælp  
Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål om REACH samt inspiration til, hvor du kan finde mere viden. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk.

Siden er opdateret 20. december 2020

Kontakt Miljøstyrelsens REACH helpdesk

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål? Kontakt Miljøstyrelsens helpdesk:Obfuscated Email