Få overblik over REACH

Med REACH får alle virksomheder mere information om kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber. Producenter og importører har pligt til at levere data om stofferne, og alle virksomheder har pligt til at følge leverandørens anvisninger og håndtere kemikalier forsvarligt.

Både kemiske stoffer i sig selv og i blandinger og artikler skal registreres 
Producenter og importører har pligt til at registrere kemiske stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 1 ton pr. år hos EU’s kemikalieagentur (ECHA). Det gælder også kemiske stoffer i blandinger og visse artikler. I forbindelse med registreringen skal der leveres data om stoffernes miljø- og sundhedsskadelige egenskaber.

Udvidet sikkerhedsdatablad med eksponeringsscenarier for farlige stoffer  
Leverandører af farlige stoffer skal levere sikkerhedsdatablade, der giver kunderne anvisninger om, hvordan stofferne skal håndteres. Mange registranter skal også udarbejde et udvidet sikkerhedsdatablad med særlige eksponeringsscenarier for de enkelte anvendelser.

Myndighederne vurderer de indsendte stofoplysninger 
Når et stof er registreret, kan ECHA i samarbejde med medlemslandene vurdere, om oplysningerne i dossieret er fyldestgørende. De kan også se nærmere på om stoffet udgør en samlet risiko for sundhed eller miljø. Hvis der indsendes testforslag i forbindelse med registreringen, vil de også blive vurderet.

Leverandører skal informere kunder om stoffer på kandidatlisten  
Leverandører af artikler skal informere deres kunder, hvis de sælger varer, der indeholder særligt problematiske kemiske stoffer fra den såkaldte kandidatliste. 

Visse problematiske stoffer skal godkendes, inden de må anvendes 
Et særligt problematisk stof kan komme på listen over stoffer, der kræver godkendelse under REACH. Virksomheder, der fortsat ønsker at anvende stoffet eller markedsføre stoffet til en anvendelse i EU, skal søge om godkendelse til dette

For visse stoffer er der vedtaget forbud eller anvendelsesbegrænsninger  
REACH har en liste over stoffer, som der er forbud mod i specifikke artikler eller blandinger. Der kan også være fastsat begrænsninger i forhold til at producere, importere, markedsføre og/eller anvende stofferne.

Oversigt over undtagelser fra REACH 
Du skal vurdere, om hvert enkelt stof, blanding eller artikel, som din virksomhed producerer, importerer eller anvender, er omfattet af REACH eller ej. Her får du en oversigt over vigtige undtagelser.

Få mere hjælp 
Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål om REACH samt inspiration til, hvor du kan finde mere viden. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk.

Kontakt Miljøstyrelsens REACH helpdesk

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål? Kontakt Miljøstyrelsens helpdesk: