Identifikation af hormonforstyrrende stoffer

EU er ved at udarbejde fælles kriterier for, hvornår et stof anses for at være hormonforstyrrende, til brug for regulering af stofferne. På denne side kan du læse om arbejdet med at identificere stoffer, som er hormonforstyrrende under EU’s kemikalielovgivning, REACH.

I juni 2016 fremlagde kommissionen kriterieforslag for identificering af hormonforstyrrende stoffer under hhv. Pesticid- og Biocidforordningen. I REACH lovgivningen er der ikke angivet særlige kriterier for, hvornår et stof er hormonforstyrrende, og stoffer vurderes fra sag til sag ved ekspertvurdering på baggrund af WHO’s definition kombineret med anbefalinger fra en EU-ekspertgruppe, som rådgav EU-Kommissionen om udvikling af kriterier frem til 2013.  Kun få stoffer er indtil videre identificeret som hormonforstyrrende under REACH. 

Læs mere om kriterier for hormonforstyrrende stoffer .

Der findes en række lister og databaser over mistænkte hormonforstyrrende stoffer .

Identifikation af hormonforstyrrende stoffer under REACH

REACH fastlægger, at det er industriens ansvar at dokumentere, at de stoffer, der produceres/importeres, er sikre at anvende. Da REACH blev vedtaget i 2006 var der begrænset viden om hormonforstyrrende stoffer, og de eksisterende internationalt anerkendte testmetoder var i mange tilfælde utilstrækkelige til at identificere om de testede stoffer havde hormonforstyrrende effekter. Nogle af de testmetoder, der indgår som standardinformationskrav, er efterfølgende blevet opdateret med effektmål, som kan vise nogle typer af hormonforstyrrende effekter. Desuden er det muligt for EU-medlemslandene selv at vurdere, om stoffer, der er registreret under REACH, har hormonforstyrrende egenskaber, og på den baggrund eventuelt komme med forslag til regulering, fx at et stof skal optages på Kandidatlisten – EU’s liste over særligt problematiske stoffer. Det er medlemslandene, der indstiller stoffer til optagelse på Kandidatlisten.

Medlemslandende og industrien vurderer mistænkte hormonforstyrrende stoffer under REACH ved en case-by-case vurdering ved at bruge de midlertidige kriterier baseret på EU ekspertgruppens og WHO's definition.

Stofvurdering

Som ovenfor nævnt har EU-medlemslandene mulighed for selv at vurdere sikkerheden ved anvendelse af udvalgte stoffer, hvis der er specifik bekymring om skadelige effekter. Det kan for eksempel være en mistanke om hormonforstyrrende effekter. Dette arbejde foregår i stofvurderingsprogrammet under REACH (Community Rolling Action Plan, CoRAP). Der er pr. 1. maj 2015, 31 stoffer i stofvurderingsprogrammet på grund af bekymring for hormonforstyrrende effekter. En stofvurdering tager ét år, og udfaldet kan enten være at registranten bliver bedt om at udføre nye studier for at afklare en bekymring eller at medlemslandet vurderer, at der er tilstrækkelige data til at regulere stoffer (fx optagelse på Kandidatlisten eller klassificering). Udfaldet kan også være, at der ikke er behov for hverken testning eller regulering.

Læs om stofvurdering  (engelsk)

Find CoRAP-listen her (engelsk)