Hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer mistænkes for at bidrage til den stigende forekomst af en række tilstande og sygdomme.

Den danske strategi for hormonforstyrrende stoffer retter sig mod vidensopbygning, udvikling af testmetoder og regulering. Danmark satser ikke mindst på indflydelse, når kriterier for hormonforstyrrende stoffer skal fastsættes i EU.