Vaske- og rengøringsmidler

Vaske- og rengøringsmidler indeholder en række stoffer der kan være skadelige for miljøet eller forbrugernes sundhed, og de er derfor underlagt en række lovkrav.

Rengøringsmidler i en plastikspand.

Vaske- og rengøringsmidler indeholder en række stoffer, der kan være skadelige for miljøet eller forbrugerens sundhed. Derfor har Miljøstyrelsen som supplement til de gældende regler gennem de seneste årtier bl.a. udgivet en række rapporter om produkternes miljø- og sundhedseffekter samt gennemført forskellige forbruger-rettede kampagner og udarbejdet anbefalinger mv. til forbrugerne.

Love og regler

Vaske- og rengøringsmidler er underlagt en række forskellige lovkrav. Nogle regler er rettet specifikt mod denne produktgruppe, mens anden lovgivning dækker mere bredt.

Producenter og importører af vaske- og rengøringsmidler har pligt til at sørge for, at produkterne lever op til følgende love og regler:

Kemikalieloven

Faktaark: Klassificering, emballering og mærkning

Europaparlamentet og Rådets forordning om vaske og rengøringsmidler

Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler

REACH
REACH helpdesk

Herudover bør producenter, importører og distributører af vaske og rengøringsmidler være opmærksom på nedenstående regler:

Regler om børnesikre lukninger
Bekendtgørelse nr. 571 af 29/11/1984 om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere

Reglerne om vildledende markedsføring
Bekendtgørelse nr. 1006 af 12/10/2004 om begrænsning af import, salg og anvendelse samt mærkning af nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement

Reglerne om biocider

Læs om Arbejdstilsynets regler for virksomheden på www.at.dk .

Forbrugerprojekter om vaske og rengøringsmidler

Miljøstyrelsen har gennem de seneste år gennemført en række kortlægninger af forbrugerprodukter. Herunder også vaske- og rengøringsmidler, se f.eks.

87: Kortlægning af LAS 

83: Kortlægning af kemiske stoffer i rengøringsmidler til brug ved rengøring efter ildebrand eller røgskade i private hjem

73: Kortlægning af triclosan

Kortlægning af kemiske stoffer i rengøringsmidler til ovn, komfur og keramiske plader (på vej)

Grønne tips

Miljøstyrelsen anbefaler generelt at forbrugerne bruger så lidt vaske- og rengøringsmidler som muligt og så vidt muligt vælger de miljømærkede produkter.

Rengøringsmidler uden klor
Rense- og pudsemidler til metal
Vask og vaskemidler