Vaske- og rengøringsmidler

Vaske- og rengøringsmidler indeholder en række stoffer der kan være skadelige for miljøet eller forbrugernes sundhed, og de er derfor underlagt en række lovkrav.

Rengøringsmidler i en plastikspand.

Vaske- og rengøringsmidler indeholder en række stoffer, der kan være skadelige for miljøet eller forbrugerens sundhed. Derfor har Miljøstyrelsen som supplement til de gældende regler gennem de seneste årtier bl.a. udgivet en række rapporter om produkternes miljø- og sundhedseffekter samt gennemført forskellige forbruger-rettede kampagner og udarbejdet anbefalinger mv. til forbrugerne.

Love og regler

Vaske- og rengøringsmidler er underlagt en række forskellige lovkrav. Nogle regler er rettet specifikt mod denne produktgruppe, mens anden lovgivning dækker mere bredt.

Producenter og importører af vaske- og rengøringsmidler har pligt til at sørge for, at produkterne lever op til følgende love og regler:

Kemikalieloven

Faktaark: Klassificering, emballering og mærkning

Europaparlamentet og Rådets forordning om vaske og rengøringsmidler

Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler

REACH
REACH helpdesk

Herudover bør producenter, importører og distributører af vaske og rengøringsmidler være opmærksom på nedenstående regler:

Regler om børnesikre lukninger

Reglerne om vildledende markedsføring