Tips om myrer

Myrer, der kribler og kravler og invaderer ens hjem, er som regel harmløse, men de fleste finder det meget generende at have dem som ubudne gæster.

Læs om hvordan du kommer af med myrerne og forebygger, at de kommer igen.

Forebyg

  1. Luk myrernes adgangsveje til dit hus - sørg for at reparere evt. revner og sprækker i fundamentet.
  2. Væk med søde sager. Fjern fødeemner som frister myrerne - myrer holder af søde sager.

Bekæmp uden gift

  1. Find boet. Hvis det udendørs bo befinder sig ved husets sokkel, kan du forebygge en indendørs myreinvasion ved at hælde kogende vand ned i boet. 
  2. Brug støvsugeren. Mens bekæmpelsen foregår, bør du ikke vaske gulvet overdrevent, da myrer som regel holder meget af fugt – brug i stedet støvsugeren.
  3. Gamle husråd såsom at strø kanel eller kaffegrums og peber ud kan ikke anbefales. De vil i bedste fald kun have kort tids virkning og kan ikke udrydde myrekolonier.

Bekæmp med gift

  1. Brug en myrelokkedåse. Når myrerne finder føde myrelokkedåsen, lægger de duftspor ud, og derved lokkes de andre myrer hen til den forgiftede føde. Myrerne bringer derefter den forgiftede føde tilbage til boet.
  2. Du bør kun anvende midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen, så de er vurderet at være effektive og uden en uacceptabel risiko for miljø og sundhed. Se oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler
  3. Læs etiketten grundigt, før du vælger et middel. Vær opmærksom på at myrebekæmpelse oftest foregår i børnehøjde, og at også husdyr kan blive udsat for midlerne. Nogle midler er desuden ikke godkendt til at bruge i nærheden af fødevarer, det vil sige på køkkenborde, i køkkenskabe osv. 

Sort havemyre

Den sorte havemyre er 3-9 mm lang og brunsort. Ligesom andre myrearter lever den i et samfund, der er delt i tre klasser; de vingede hanner, dronninger og de uvingede arbejdermyrer. Arbejdermyrerne er ufrugtbare, og de tager sig mest af det praktiske arbejde omkring boet. Arbejdermyrerne skaffer blandt andet føde, og de kan vandre langt omkring i jagten på en godbid. Hvis de finder et godt fødeemne, lægger de duftspor ud til de andre myrer, så de også kan finde frem til føden. Dette udnytter man i visse typer af bekæmpelse. En koloni af sorte havemyrer består typisk af 5-10.000 myrer.

Sort havemyre bygger oftest bo under jorden – under sten eller fliser, men de kan også bygge rede i rådne træstubbe eller fugtskadet træ i huse. Det er oftest huse uden kælder, der angribes af sort havemyre – myrerne trænger op gennem fundamentet via revner og sprækker for eksempel ved rørgennemføringer og fodpaneler. De kan også slå sig ned i isoleringsmaterialet mellem et betongulv og et trægulv.

I betragtning af dens store udbredelse foresager den ret få skader. Hvis den slår sig ned under et trægulv, kan den gøre forholdene så fugtige, at det kan skade træet, men den bygger oftest kun rede i træ, der i forvejen er fugtskadet.

Herkulesmyre

Herkulesmyren er den største myre i Danmark – dronningen bliver cirka 2 cm lang og arbejderne 0,5-1,4 cm. Den findes kun i Nordsjælland og Nordjylland, hvor den bygger rede i nåleskove. Herkulesmyren danner kolonier på 2-3.000 individer.

Herkulesmyrer lever i træ – helst nåletræ. Når den findes indendørs, er det oftest i træ, der er skjult af konstruktionen, for eksempel under gulvet. Herkulesmyrer er mest aktive om natten, og da de bor under gulvet, kan det derfor være vanskeligt at opdage dem.

Herkulesmyren udhuler og ødelægger det træ, den bygger rede i. Det er derfor særdeles vigtigt at bekæmpe denne myreart, hvis man opdager den. Har du mistanke om, at der er Herkulesmyrer i dit hjem, skal du kontakte dit forsikringsselskab for at sikre, at bekæmpelsen foregår korrekt.

Foto: Antweb.org

Farao

I Danmark ses også faraomyren – den er lys gullig til rødbrun og lidt mindre end den sorte havemyrer – arbejderne er 2-2,5 mm og dronningerne er 4-5 mm. De danner kolonier på op til 300.000 individer.

Faraomyrer lever i hulrum og sprækker i bygninger – og helst i nærheden af en varmekilde. Faraomyren kan bedst lide temperaturer på 27-30 ºC og de er især glade for søde sager såsom syltetøj, sukker og honning. Faraomyrer findes oftest i fødevareforretninger og -lagre – mindre ofte i privat beboelse. Til gengæld spreder de sig hurtigt, så hvis de optræder i privat beboelse, trænger de hurtigt ind overalt.

Faraomyrer skader sjældent, men er selvfølgelig irriterende, idet de hurtigt kan sprede sig.

Foto: Antweb.org

Mere om dyr i haven