Muldvarpe og mosegrise

Selv den flotteste velplejede græsplæne kan blive ødelagt over natten, når der er mosegrise og muldvarpe på spil.

Du må som privatperson ikke bekæmpe mosegrise og muldvarpe med biocidmidler, men du kan bekæmpe dem med fælder. Hvis det ikke virker, kan du kontakte kommunen, der dog ikke har pligt til at bekæmpe dem. Alternativt kan du kontakte en professionel skadedyrsbekæmper. 

Professionelle skadedyrsbekæmpere har udover fælder også mulighed for at benytte godkendte bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe. 

Der florerer mange alternative metoder til at bekæmpe mosegrise og muldvarpe, herunder brugen af udstødningsgas, hvor kulilten og kuldioxiden skulle slå mosegrise og muldvarpe ihjel. Denne anvendelse er ikke godkendt, og er derfor ikke tilladt. Hvis metoden benyttes er det en overtrædelse af kemikalieloven.

Tips om mosegrise og muldvarpe

  1. Brug fælder: Brug fælder til muldvarpe og mosegrise. Der fås fælder, som er beregnet til dem, og til mosegrise kan man også bruge rotteklapfælder. Bruger du en almindelig rotteklapfælde til at bekæmpe mosegrise, kan lokkemaden være stykker af gulerod eller æble.
  2. Sæt flere fælder op: Placer fælderne i gangene og helst to på hver sin side af et hul, så mosegrisen ikke kan undgå at gå i fælden.
  3. Bekæmp mosegrise i fællesskab: Mosegrise formerer sig hurtigt – det er derfor bedst, hvis man bekæmper kollektivt sammen med naboer, grundejerforening og lignende.

Forskelle på mosegrise og muldvarpe

Muldvarpe og mosegrise lever begge under jorden, og hvis man har muldskud i haven, kan det være svært at vurdere, om der er tale om muldvarp eller mosegris. Muldvarpe æder regnorme og insekter, og de gnaver ikke i plantedele. Det gør derimod mosegrise – de lever af plantedele og gnaver både i grønne planter og i rødder. Så hvis man finder planter, der er gnavet i, er det sandsynligvis en mosegris. Muldvarpe kan godt finde på at presse planterne op af jorden eller vælte dem, men de gnaver ikke i planter. Begge dyr graver gange under jorden, og en muldvarp kan godt finde på at bruge mosegrisenes gange efter de er forladt og omvendt.

Mosegrisen kigger op fra sit skjul om sommeren, hvor den finder grønne plantedele. Så hvis der er huller i jorden mellem muldskuddene, er det nok en mosegris, der er på færde. Muldvarpen kan også godt kigge op om natten, men den kravler som regel ned gennem et muldskud og lukker det efter sig.