Indberetning af udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder

Enhver udsætning af fasan, agerhøne og gråand skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen senest en uge efter udsætningen. Udsættes flere arter, skal der foretages indberetning for den enkelte art. Reglerne fremgår af Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 14 og bilag 2.

Indberetningen er lodsejerens ansvar, men andre kan dog indberette på vegne af ejeren. 

Hvis man vil udsætte mere end 100 fugle, skal man desuden først gennemgå et kursus i udsætning godkendt af Miljøstyrelsen. Kurserne udbydes fx af Skovskolen og Danmarks Jægerforbund.

Bemærk, at det kræver biotopplan at udsætte mere end 100 fasaner og agerhøns. Se de detaljerede retningslinjer her 

Reglerne for udsætning af gråænder fremgår af bekendtgørelsens § 14, stykke 3: Man må udsætte 1 ælling pr. 150 kvm åben, ubevokset vandflade eller 1 voksen and pr. 300 kvm

Indberet din udsætning af fugle

Vejledning

Se hvordan du skal indberette: Miljøstyrelsens vejledning til digital indberetning  

Bekendtgørelsen om udsætning af vildt

Reglerne om udsætning af fuglevildt fremgår af Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 14 

Hvornår må fuglene udsættes?

Gråænder: 1. april til 31. juli
Fasaner: 1. april til 31. august
Agerhøns: 1. april til 15. august

Har du spørgsmål?

Kontakt Obfuscated Email, Miljøstyrelsen