Indberet udsætning af fasan, agerhøne og gråand

Enhver udsætning af fasan, agerhøne og gråand skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen senest en uge efter udsætningen. Udsættes flere arter, skal de indberettes hver for sig.

Reglerne fremgår af Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 14 og bilag 2. Indberetningen er lodsejerens ansvar, men andre kan dog indberette på vegne af ejeren. 

Hvis man vil udsætte mere end 100 fugle, skal man desuden først gennemgå et kursus i udsætning godkendt af Miljøstyrelsen. Kurserne udbydes fx af Skovskolen og Danmarks Jægerforbund.

Bemærk, at det kræver biotopplan at udsætte mere end 100 fasaner og agerhøns. Se de detaljerede retningslinjer her 

Reglerne for udsætning af gråænder fremgår af bekendtgørelsens § 14, stykke 3: Man må udsætte 1 ælling pr. 150 kvm åben, ubevokset vandflade eller 1 voksen and pr. 300 kvm

Indberettede udsætninger 2018-2022

År Indberettet
i alt 
Fasan Agerhøne Gråand, voksen Gråand, ælling
2018

859.214

804.861

7.055 200

47.098

2019 868.103 801.773 6.264 589 59.477
2020 877.851 811.926 7.152 860 57.913
2021 1.046.664 958.359 10.142 1.519 76.644
2022 1.045.911 966.814 8.463 2.202 68.432

Indberet din udsætning af fugle

Vejledning

Se hvordan du skal indberette: Miljøstyrelsens vejledning til digital indberetning  

Bekendtgørelsen om udsætning af vildt

Reglerne om udsætning af fuglevildt fremgår af Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 14 

Hvornår må fuglene udsættes?

Gråænder: 1. april til 31. juli
Fasaner: 1. april til 31. august
Agerhøns: 1. april til 15. august

Har du spørgsmål?

Kontakt Obfuscated Email, Miljøstyrelsen