Indberetning for udsætning af fasan, agerhøne og gråand

Enhver udsætning af fasan, agerhøne og gråand skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen. Udsættes flere arter, skal der foretages indberetning for den enkelte art.

Indberetningen skal finde sted senest 1 uge efter den enkelte udsætning har fundet sted. Det er ejers ansvar at indberetningen sker, men indberetning kan dog foretages på vegne af ejer.

Du kan benytte Miljøstyrelsens vejledning til digital indberetning.  

 

Indberet ved nedenstående links:

Indberetning via borger.dk

Indberetning via virk.dk 

For regler om udsætning af vildt henvises til § 14 i bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. 

Er der spørgsmål vedrørende indberetningen kan der rettes henvendelse via mail til Obfuscated Email