Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet er etableret for at rådgive miljøministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som ministeren eller styrelsen forelægger rådet. Rådet kan også af egen drift beslutte at tage en sag op. 

Vildtforvaltningsrådet er nedsat i henhold til § 51 i Lov om jagt og vildtforvaltning (Jagtloven).

Rådsformanden udpeges af miljøministeren. Rådets øvrige ni medlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de nærmeste interesserede organisationer.

Læs mere på rådets medlemmer og deres arbejde på Vildtforvaltningsrådets hjemmeside

Læs om Vildtforvaltningsrådets natursyn