Historiske databaser og lister

Liste over Uønskede Stoffer (LOUS) var en signalliste og vejledning til virksomheder om problematiske stoffer, hvis brug på længere sigt burde reduceres eller helt stoppes, som Miljøstyrelsen udgav i 1998, 2000 og 2004 og 2009.

Fra 2012 – 2015 foretog Miljøstyrelsen en omfattende kortlægning og indsamling af viden for ialt  40 stoffer og stofgrupper på LOUS (2009) om deres påvirkning af sundhed og miljø.  Udgangspunktet for LOUS var Miljøstyrelsens Effektliste, som indeholder alle stoffer, der lever op til de fastsatte kriterier i forhold til farlighed, men ikke tager hensyn til, om stofferne anvendes i Danmark eller ej. Effektlisten indeholder ca. 19.500 kemiske stoffer. 

Her på siden har du adgang til vores gennemgang af de i alt 40 kemiske stoffer og stofgrupper og til effektlisten, som lå til grund for udvælgelsen. De to lister opdateres ikke længere.