Effektlisten 2009

Orientering fra Miljøstyrelsen 4, 2010

Effektlisten danner udgangspunkt for Listen over uønskede stoffer. Effektlisten består af ca. 19.500 stoffer, som er udvalgt efter de kriterier Miljøstyrelsen har fastsat. Stofferne er udtrukket fra "EU’s liste over farlige stoffer", "EU's prioriteringsliste over stoffer, der skal yderligere undersøges for hormonforstyrrende egenskaber", højtonnage stoffer som man i EU har mistanke om, har PBT og vPvB egenskaber og "Miljøstyrelsens Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer".

Læs publikation