Er mit produkt omfattet af blyreglerne?

Denne liste kan hjælpe dig du bruge til med at finde ud af, om din virksomheds produkt falder ind under de gældende regler for bly.

Hvis din virksomheds produkt ikke står på listen, er det ikke ensbetydende med, at der ikke er regler for bly i produktet. Listen er lavet ud fra de produkter, som Miljøstyrelsen ofte modtager henvendelser omkring. Listen er derfor ikke udtømmende. Der skal altid foretages en vurdering af det konkrete produkt, for at kunne vurdere hvilken lovgivning produktet hører ind under.

Produktliste