Bly

Brugen af bly er begrænset eller forbudt i mange produkter på grund af blys negative effekter i mennesker og miljø.

Regulering af bly

Bly i produkter er reguleret i forskellige forordninger og bekendtgørelser, bl.a. den danske blybekendtgørelse og i EU reguleringerne REACH og RoHS. Der er også grænser for, hvor meget der må udledes fra f.eks. forbrændingsanlæg.

Er dit produkt omfattet af blyreglerne?

For at gøre det nemmere for virksomhederne at finde ud af, hvorvidt deres produkter falder ind under blyreglerne, er der her lavet en liste over specifikke produkter, som Miljøstyrelsen ofte modtager henvendelser omkring.

Særligt om metallisk bly

Metallisk bly, også kaldet massiv bly, er under CLP reglerne klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1A og lactationstoksisk. Dette indebærer bl.a., at importører og producenter af metallisk bly skal klassificere og mærke produkterne.

Substitution af bly

For langt de fleste anvendelser af bly er det lykkedes at finde blyfrie alternativer, der har kunnet erstatte de traditionelle blyholdige produkter.  Miljøstyrelsen støtter udviklingen af blyfrie produkter

Spørgsmål og svar om bly

Hvor meget bly må der være i kemiske produkter til industriel anvendelse? Og Hvad menes der med homogene enkeltdele? Få svar på de mest stillede spørgsmål om blyreglerne.

Få et hurtigt overblik