Særligt om metallisk bly

Metallisk bly, også kaldet massiv bly, er under CLP reglerne klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1A og lactationstoksisk. Dette indebærer, at importører og producenter af metallisk bly skal klassificere og mærke produkterne. Derudover skal virksomheder i forbindelse med fremstilling, anvendelse, import og salg af metallisk bly give giftmeddelelse til de relevante myndigheder

Metallisk bly kan skade evnen til at få børn eller skade det ufødte barn under graviditeten. Det kan også skade børn, der bliver ammet, da bly findes i modermælken. EU-myndighederne har derfor besluttet, at metallisk bly skal klassificeres og mærkes som reproduktionstoksisk i kategori 1A og lactationstoksisk under CLP reglerne.

Anvendelsesbegrænsning for metallisk bly

Ifølge REACH-forordningen må kemiske blandinger ikke sælges til offentligheden, hvis de indeholder stoffer med sådanne farlige egenskaber over bestemte indholdsgrænser. Metallegeringer anvendt i lodning og støbejern til tinsoldater er eksempler på kemiske blandinger, der er omfattet af forbuddet.

Regler for fremstilling, anvendelse, import og salg af metallisk bly

Idet bly er klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1A, er det underlagt de danske regler om giftmeddelelse i klassificeringsbekendtgørelsen. Dette indebærer, at virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger metallisk bly til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder. Dette kan gøres via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Indberet giftige kemiske stoffer og blandinger (virk.dk)

Forhandleren har pligt til at sikre sig, at kunderne har ret til at købe gifte. Forhandlere af gift til erhvervsmæssige kunder skal ved salg af gifte føre fortegnelse eller kartotek med oplysning om modtagerens navn og adresse, stoffets/blandingens betegnelse, mængde og anvendelse samt dato for salget.

Under klassificeringsbekendtgørelsen er der derudover forbud mod videresalg til private uden tilladelse og særlige krav om, at købere, med visse undtagelser, skal have politiattesteret rekvisition for at kunne købe produkterne.

Metallisk bly i forbrugerprodukter

De herover omtalte regler for metallisk bly gælder for metallisk eller massiv bly som materiale. Der findes derudover særlige begrænsninger under REACH for bly i smykker og forbrugerprodukter, ligesom det er forbudt at importere og sælge en lang række produkter med bly såsom fyrfadslys, tagdækning og fiskeredskaber under den danske blybekendtgørelse.