Spørgsmål og svar om bly

Her kan du få svar på spørgsmål om blyreglerne

Hvor meget bly må der være i kemiske produkter til industriel anvendelse?

Kemiske blyforbindelser må kun findes i koncentrationer op til 100 ppm i kemiske produkter uanset om det anvendes industrielt eller sælges som et forbrugerprodukt.

Hvad menes der med homogene enkeltdele?
Med homogene enkeltdele menes hver del af et produkt, der er fremstillet af et homogent dvs. ensartet materiale. Det er muligt, at der findes produkter, hvor tynde lag af homogene materialer er lagt oven på hinanden og kun kan adskilles ved at ødelægge produktet. I de tilfælde betragtes hvert lag som en homogen enkeltdel.

Relaterer de 100 ppm bly til totalindholdet af bly eller til bly som frigives fra et produkt?
De 100 ppm relaterer til totalindholdet i produktets homogene enkeltdele.

Skal der udfyldes en formular ved køb af bly?
Nej, der er ingen standardformular, som skal udfyldes ved køb eller salg af bly til lovlige formål, men det skal kunne dokumenteres, at loven er overholdt.

Må bly anvendes til afskærmning af røngtenrum
Ja

Er det nødvendigt at have en tilladelse for at anvende bly på fredede ejendomme?
Nej, det er ikke nødvendigt at have en tilladelse til at bruge bly på fredede ejendomme, men mange leverandører vil gerne have dokumentation fra kommunen om at bygningen, der skal renoveres med bly er fredet eller bevaringsværdig i en grad, så der skal anvendes originale materialer.