Konserveringsmidler

Med undtagelse af træbeskyttelsesmidler (produkttype 8) har konserveringsmidler ikke tidligere været godkendelsespligtige i Danmark, og det er heller ikke alle konserveringsmidler, der vil blive omfattet af biocidforordningens krav.

De fleste af aktivstofferne til brug i konserveringsmidler er i øjeblikket under vurdering. I denne periode gælder de tidligere regler. For mange af produkttyperne under konserveringsmidler betyder det, at produkterne i øjeblikket blot skal anmeldes til produktregisteret.

Vurderingen af aktivstofferne til konserveringsmidler foregår løbende frem mod 2025. Derfor bør man regelmæssigt holde sig orienteret om gennemførte vurderinger og ændringer.

Når man arbejder med konserveringsmidler, er det vigtigt at skelne mellem de godkendelsespligtige biocidprodukter til brug ved konservering og de behandlede artikler, som er behandlet med eller tilsat biocidprodukter for at opnå en konserverende virkning. Eksempelvis er maling en behandlet artikel. Behandlede artikler skal ikke have produktgodkendelser.

Produkttype 6: Konserveringsmidler for produkter under opbevaring

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 6. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2020.

Produkter til konservering af industriprodukter, bortset fra fødevarer, foder, kosmetik, lægemidler eller medicinsk udstyr ved at bremse mikrobiel nedbrydning for at sikre holdbarhed.

Eksempler på produkter: Produkter til konservering af blæk, rengøringsmidler, vandbaseret maling, maskinolier, fugemasse, klæbemidler eller trykfarver. Formålet med disse biocidprodukter er at konservere produkter, som endnu ikke er taget i brug, men stadig opbevares i deres emballage.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 7: Konserveringsmidler til overfladefilm

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 7. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2021.

Produkter til konservering af overfladefilm eller belægninger ved at bremse mikrobiel nedbrydning eller algevækst for at beskytte de oprindelige overfladeegenskaber ved materialer eller genstande, som f.eks. maling, plast, tætningsmidler, klæbestoffer til væg eller mur, bindemidler, tapet og kunstværker.

Eksempler på produkter: Produkter til konservering af forsegler, fugemasse, coating eller mørtel. Formålet med disse biocidprodukter er at konservere produkter, mens de er i brug.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 8: Træbeskyttelsesmidler

Produkter til beskyttelse af træ fra og på savværket eller træprodukter ved at bekæmpe organismer, der ødelægger eller skæmmer træ, herunder insekter. Denne produkttype omfatter både produkter til forebyggelse og udbedring.

Informationen findes her: Træbeskyttelse og antifouling.


Produkttype 9: Beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserende materialer

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 9. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2021.

Produkter til beskyttelse af fibermaterialer eller polymeriserede materialer såsom læder, gummi eller papir eller tekstilvarer ved at bremse mikrobiologisk nedbrydning. Denne produkttype omfatter biocidholdige produkter, der gør det vanskeligere for mikroorganismer at sætte sig på materialers overflade og derfor hæmmer eller hindrer lugtdannelse og/eller frembyder andre fordele.

Eksempler på produkter: Produkter til konservering af telte, parasoller og andre udendørstekstiler. Produkter til konservering af papiruld og isoleringsmateriale.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 10: Midler til beskyttelse af byggematerialer

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 10. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2021.

Produkter til beskyttelse af murværk, kompositmaterialer og andre byggematerialer bortset fra træ ved at hindre mikrobiologiske angreb eller algeangreb.

Eksempler på produkter: Murværksimprægnering. Produkter til konservering af gipsplader.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister. Indtil aktivstofferne til brug i produkttypen er vurderet, er disse produkter underlagt overgangsordningen for algemidler, der hører under Miljøstyrelsen.


Produkttype 11: Konserveringsmidler til væske i køle- behandlingssystemer

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 11. Vurderingen afsluttes senest: 30-09-2023.

Produkter til konservering af vand eller andre væsker, der anvendes i køle- og behandlingssystemer, ved at bekæmpe skadelige organismer såsom mikrober, alger og muslinger.

Eksempler på produkter: Konserveringsmidler i vandkølingssystemer på fx kraftværker og fødevareproduktionsvirksomheder.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 12: Midler mod slim

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 12. Vurderingen afsluttes senest: 30-09-2023.

Produkter til forebyggelse eller bekæmpelse af slimdannelse på materialer, udstyr og konstruktioner, der anvendes i industriprocesser, f.eks. på træ- og papirmasse og i porøse sandlag i olieudvinding.

Eksempler på produkter: Konserveringsmidler der forhindrer slimdannelse på oliebor. Produkter, der forhindrer slimdannelse i papirproduktion.

Særligt for disse produkter: Produkter til bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse er godkendelsespligtige under den danske overgangsordning og hører under Miljøstyrelsen. Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 13: Konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved bearbejdning eller skæring

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 13. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2020.

Produkter til bremsning af mikrobiel nedbrydning i væsker, der anvendes ved bearbejdning af eller skæring i metal, glas eller andre materialer.

Eksempler på produkter: Produkter til konservering af skæreolier.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 22: Balsamerings- og præserveringsvæsker

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 22. Vurderingen afsluttes senest: 30-09-2023.

Produkter til desinficering og præservering af lig eller dyrekroppe eller dele heraf.

Eksempler på produkter: Balsameringsvæske.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.