Træbeskyttelse og antifouling

Træbeskyttelsesmidler omfatter en stor gruppe produkter til både professionelle og private brugere. Du skal være opmærksom på, at der findes både biocidprodukter og ikke-biocidprodukter på markedet under betegnelsen træbeskyttelse. Kun biocidprodukterne hører under biocidforordningen. Biocidprodukter til træbeskyttelse konserverer træ ved at bekæmpe levende skadegørere, der ødelægger eller skæmmer træet. Træbeskyttelsesmidlerne indgår i første bølge af aktivstoffer, der vurderes under biocidforordningen, og derfor vil alle produkter være godkendelsespligtige – eller skulle fases ud – inden for ganske få år.

Allerede nu er alle træbeskyttelsesmidlerne fuldt ud reguleret under biociddirektivet eller biocidforordningen, men de har tidligere været reguleret under den danske godkendelsesordning. Midler mod træødelæggende svamp og skadedyr i tømmer og træværk har længe været godkendelsespligtige i Danmark, og biocidforordningen udvider denne godkendelsespligt til alle træbeskyttelsesmidler.

Antifoulingmidlerne anvendes af både private og professionelle. Der har været en særordning for midler, der anvendes på mindre både. Antifoulingmidler har ikke tidligere været godkendelsespligtige i Danmark, men derimod været omfattet af kravene i bundmalingsbekendtgørelsen. Godkendelsesordningen under biocidforordningen forventes at afløse kravene i bundmalingsbekendtgørelsen.

Produkttype 8: Træbeskyttelsesmidler

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 8. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2016.

Produkter til beskyttelse af træ fra og på savværket eller træprodukter ved at bekæmpe organismer, der ødelægger eller skæmmer træ, herunder insekter. Denne produkttype omfatter både produkter til forebyggelse og udbedring.

Eksempler på produkter: Konserveringsmidler til overfladebehandling af træ, fx grundingsolie eller alkydmaling. Konserveringsmidler til brug ved trykimprægnering.

Særligt for disse produkter: Midler mod træødelæggende svamp er godkendelsespligtige under den danske overgangsordning og hører under Miljøstyrelsen. Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.

For information om fornyelse af PT8 produkter henvises til Miljøstyrelsens engelske hjemmeside.


Produkttype 21: Antifoulingmidler

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 21. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2016.

Produkter til bekæmpelse af vækst og aflejring af skadegørere (mikrober og højere plante- eller dyrearter) på skibe, akvakulturudstyr eller andre konstruktioner, der anvendes i vand.

Eksempler på produkter: Bundmaling til skibe og lystbåde. Maling til fangstnet.

Særligt for disse produkter: Antifoulingmidler er underlagt bundmalingsbekendtgørelsen og hører under Miljøstyrelsen. Der er en særordning for mindre både. Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.