Naturens og miljøets tilstand i Danmark

På miljøtilstand.dk finder du informationer om naturens og miljøets tilstand i Danmark, og hvordan udvikling er sket inden for en række temaer. Temaerne genfinder du i tidligere års miljøtilstandsrapporter.

Miljøtilstand.dk har afløst de tidligere miljøtilstandsrapporter, som blev udgivet hvert fjerde år. Rapporterne viser udviklingen over en årrække inden for temaerne: Arealer, luft, vand, hav, klimaforandringer, natur og biodiversitet, naturressourcer, miljø og sundhed, produktion, forbrug og affald, samt tværgående miljøpolitiske temaer.

I tilknytning til afrapporteringen af miljøet- og naturens tilstand i Danmark, bliver der hvert fjerde år udgivet en miljøpolitisk redegørelse. Den miljøpolitiske redegørelse bliver udarbejdet af Miljøministeriets departement, som er bygget op omkring samme temaer. 

Miljøtilstand.dk

Miljøtilstand.dk er en digital rapportering af miljøets tilstand. Sitet er opdelt i en række temaer, og under hvert tema er der fremhævet vigtige nøgleområder, som er beskrevet i dybden. Sitet giver læseren muligheder for at fordybe sig yderligere gennem links til rapporter og mere deltaljerede oplysninger.

Miljøtilstand.dk bliver løbende opdateret med de nyeste data, så sitet præsenterer den nyeste viden om tilstanden på de forskellige områder. Grafer, illustrationer og tilstandsvurderinger bliver opdateret, når der foreligger nye tal. Det er meget forskelligt fra område til område, hvor ofte der bliver udført nye målinger, og analyserne er tilgængelige.

Tidligere miljøtilstandsrapporter

Den seneste skriftlige miljøtilstandsrapport er fra 2014 (udgivet i 2015).

Natur og miljøpolitisk redegørelse

Den seneste Natur- og Miljøpolitisk redegørelse beskriver udvalgte større initiativer inden for natur- og miljøpolitikken siden 2015 og frem til den nuværende regerings tiltrædelse. Her finder man initiativer lige fra Danmarks Havstrategi II til udbud på vindmølleparker, kviksølvskonventionen og Parisaftalen. Redegørelsen er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet.  

Natur- og miljøpolitisk redegørelse 2019
Natur- og miljøpolitisk redegørelse 2015

Europæiske tilstandsrapporter

Hvert femte år udgiver det europæiske miljøagentur en europæisk miljøtilstandsrapport, der både giver et indblik i miljøtilstanden i de enkelte lande samt trends på tværs af EU.

Seneste europæiske miljøtilstandsrapport