Landskabsatlas

Et landskabsatlas kan formidle landskabskarakterkortlægningen. Atlasset kan dermed bruges som et redskab, til at øge interessen og forståelsen for kommunens landskaber og kan anvendes, når der skal træffes politiske beslutninger.

Naturstyrelsen har sammen med Langeland Kommune udarbejdet Landskabsatlas for Langeland Kommune.

Landskabsatlas for Langeland Kommune skal øge interessen og forståelsen for landskaberne for de, der til dagligt lever og færdes i landskaberne og ikke mindst de politikere, der skal træffe beslutninger om planlægning og forvaltning af landskaberne. I atlasset er der en række bud på, hvor det er særligt vigtigt at passe på landskabet, og hvor der bedre kan ske ændringer. Atlasset kan dermed styrke den kommunale planlægning.

Langelands kommunes landskabsatlas er en slags ”oversættelse” af den landskabskarakterkortlægning, Langeland Kommune tidligere har gennemført. I landskabsatlasset har en lokal inspirationsgruppe på ca. 30 borgere bidraget med mange værdifulde informationer og synspunkter på workshops, temamøder og landskabsture. 

Langelands kommunes landskabsatlas er tænkt som en inspiration til andre kommuner, men er ikke en direkte skabelon for landskabsatlasser, som andre kommuner måtte ønske at udarbejde. Her må der tages højde for den enkelte kommunes behov og muligheder. 

I tilknytning til landskabsatlasset er udarbejdet et ”Idékatalog”, der opsamler en række idéer fra atlassamarbejdet til, hvordan man i Langeland Kommune og øvrige kommuner kan formidle, opleve, udvikle og styrke landskaberne, på andre måder end via et trykt atlas.

Se idékataloget

Erfaringer og anbefalinger fra atlasprojektet er opsamlet i et ”Apropos – Landskabsatlas og formidling af landskabskarakterkortlægningen”. Det indeholder også perspektiver til selve landskabskarakterkortlægningen. 

APROPOS 9 - Landskabsatlas og formidling af landskabskarakterkortlægningen