Kom godt i gang

Miljøstyrelsen anbefaler kommunerne at anvende landskabskaraktermetoden til at afveje og udpege de landskabelige bevaringsinteresser og værdier, som et vigtigt fundament i planlægningen i det åbne land.

Miljøministeriet har udgivet følgende vejledning til kommunerne, som tager udgangspunkt i landskabskaraktermetoden:

Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen

Et ”aktivt” skema, som udfyldes for hvert karakterområde udarbejdet i Vejen og Rebild kommune i 2014. Det fungerer som et proces- og feltskema, og en løbende støtte for arbejdet, som f.eks. lettere kan genoptages efter afbrydelser i arbejdet. Det kan både anvendes i den traditionelle papirform og som en interaktiv pdf på computeren i felten. LKM-processen bliver mere overskuelig og struktureret:

Videnblad om felt- og processkema for landskabskaraktermetoden

Felt- og processkema for landskabskaraktermetoden  

Revideret skema

Revideret skema med kystområder

Et hæfte, ”Hjælpen er nær”, hvor kommunerne har samlet de mest relevante sider af vejledningen til brug i felten og ved skrivebordet:

Hjælpen er nær

Et videnblad fra Skov & Landskab med kommunernes tips og tricks, som omhandler politisk og administrativt ejerskab, organisering af arbejdet, og brug af forskellige hjælpemidler:

Tips til arbejdet med landskabskaraktermetoden

Et videnblad, som beskriver kurset med seks sydjyske kommuner, By- og Landskabsstyrelsen og KL:

Landskabskaraktermetoden og kommunerne